Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”

Accesări: 6594

Donator: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Perioada de implementare: Iunie 2017 – Martie 2018

Scopul proiectului: Elaborarea principalului document de planificare strategică al țării – Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” – în baza evaluării și a lecțiilor învățate din SND „Moldova 2020”, a prevederilor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Activitățile principale:

  • Efectuarea evaluării intermediare a implementării SND „Moldova 2020”, prin aplicarea bunelor practici internaționale în domeniul evaluării documentelor de planificare strategică. În particular, evaluarea va reflecta cât de eficient SND „Moldova 2020” și-a îndeplinit funcția de bază – document vizionar care ghidează strategiile sectoriale, programele bugetare și Cadrul Bugetar pe Termen Mediu. Astfel, pe lângă analiza indicatorilor specificați în Strategie, evaluarea va analiza cât de ancorate au fost documentele sectoriale de planificare strategică și acoperirea financiară a acestora în SND „Moldova 2020”.
  • În baza concluziilor și lecțiilor învățate după evaluarea SND „Moldova 2020”, dezvoltarea SND „Moldova 2030”. Noul document vizionar de planificare strategică urmează să fie elaborat în baza unui cadru analitic robust, care să cuprindă scenariile de dezvoltare a țării pe termen lung (status quo și după implementarea Strategiei). Strategia trebuie să fie ancorată și în alte 2 documente de planificare strategică fundamentale: Agenda 2030 de dezvoltare durabilă și Acordul de asociere cu Uniunea Europeană. SND „Moldova 2030” va include un cadru de monitorizare și evaluare foarte clar, cu indicatori SMART și mecanisme transparente de comunicare și interacțiune instituțională.
  • Consultarea tuturor părților interesate la toate etapele proiectului. Conceptul de bază al evaluării SND „Moldova 2020” și, în special, elaborării SND „Moldova 2030” va fi axat pe implicarea unui număr cât mai mare și cât mai reprezentativ de actori (decidenți politici de la nivel central și local, societatea civilă, mediul academic, reprezentanții angajatorilor și angajaților, partenerii de dezvoltare și grupuri socialmente vulnerabile). Consultările vor avea loc la toate etapele proiectului, prin intermediul grupurilor consultative, interviurilor, grupurilor de lucru, chestionarelor și plasarea versiunilor preliminare a materialelor online. 

Produsele și rezultatele principale

  • Raport privind evaluarea SND „Moldova 2020”.
  • Nota de concept privind viziunea de dezvoltare a țării până în 2030.
  • SND „Moldova 2030”. 

Impactul anticipat al proiectului

Guvernul Republicii Moldova va dispune de un document vizionar de planificare strategică calitativ și consistent, în baza cărora vor fi stabilite prioritățile de dezvoltare la nivel de sector și care va ghida alocarea resurselor bugetare și instituționale. Aceasta va permite țării să implementeze în timp util și în mod efectiv Agenda 2030 de dezvoltare durabilă și Agenda de asociere, contribuind la dezvoltarea dinamică, durabilă și incluzivă a țării.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: