Identificarea unui evaluator extern pentru proiectul „Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”

Data publicării: Vineri, 13 Martie 2015
Accesări: 8746

 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup a primit finanțare de la Banca Mondială pentru acoperirea costurilor proiectului „Facilitarea participării cetățenilor la consolidarea unei reforme educaționale responsabile și la îmbunătățirea calității educației din Republica Moldova” / „Școala Mea”, și intenționează să folosească o parte din aceste mijloace pentru servicii de consultanță. Scopul strategic al acestei inițiative este de a permite cetățenilor Republicii Moldova să implice autoritățile locale, regionale și naționale în politicile bazate pe dovezi și dialogul bugetar în ceea ce privește reforma sectorului educațional, calitatea serviciilor, precum și prioritățile de dezvoltare ale școlilor primare, secundar generale și liceale, și a crea un mediu în care inițiativele de responsabilizare socială să prospere și să se dezvolte.

În acest context, Expert-Grup anunță concurs de selectare a unui consultant care va fi responsabil de elaborarea unui studiu ce va evalua schimbările ce derivă din implementarea activităților primului an de proiect GPSA. Proiectul are următoarele obiective: (i) implicarea autorităților locale, regionale și naționale în dialogul de politici în sectorul educațional; și (ii) promovarea unui mediu favorabil responsabilității sociale.

Expresiile de interes recepționate vor fi evaluate și elaborată o listă scurtă de consultanți. Pentru evaluarea expresiilor de interes vor fi aplicate următoarele criterii:

  • Experiență profesională în cercetare academică, analiză și prognoză (30 puncte);
  • Cunoștințe și experiență în utilizarea diferitelor instrumente de evaluare (30 puncte);
  • Cunoștințe și expertiză în desfășurarea interviurilor și elaborarea indicatorilor de monitorizare (20 puncte);
  • Experiență în elaborarea studiilor similare, finanțate de instituțiile financiare internaționale (20 puncte).

Consultantul va fi selectat în calitate de consultant individual în corespundere cu procedurile specificate în ghidul Băncii Mondiale: Selectarea și angajarea consultanților de către debitorii Băncii Mondiale, publicat în ianuarie 2011.

Contractul va dura 1,5 luni. Volumul de lucru este estimat la 9 zile.

Candidații interesați sunt încurajați să trimită CV-ul care să includă contracte similare executate precum și referințe la clienții anteriori.

Consultații interesați pot obține informații suplimentare în intervalul orar 09:00 -18:00. Datele de contact pot fi găsite mai jos.

Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos în original, prin email, fax sau email pînă la data de 20 martie 2015, ora 19.00 (ora Republicii Moldova).

Centrul Analitic Independent Expert-Grup

În atenția: Iulia Sirghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare

Str. Pușkin 45 B, etajul 4

MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Tel: + 373 22 92 99 94

Fax: + 373 22 21 21 51

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro