Imprimă această pagină

Societatea civilă şi sectorul privat ca parteneri la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

Data publicării: Marți, 24 Ianuarie 2012
Accesări: 4682
Proiectul “Societatea civilă şi sectorul privat ca parteneri la implementarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului” este finanţat de către Comisia Europeană şi se estimează la 145 000 Euro. Proiectul va fi implementat de către Centrul pentru Dezvoltare Economică (Bulgaria) în parteneriat cu Institutul de Politici Publice şi Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP (Moldova).
 
Proiectul are scopul de a spori capacităţile organizaţiilor societăţii civile şi ale reprezentanţilor sectorului privat, definiţi ca actori ai dezvoltării prin Agenda de acţiuni de la Accra 2008 şi Parteneriatul pentru Cooperare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Busan 2011, de a contribui mai efectiv la şi a promova finalizarea realizării Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului către sfîrşitul anului 2015.
 
Există un aspect semnificativ în ceea ce priveşte scopurile proiectului, care constă în următoarele:
Vom depune eforturile noastre, sperăm rezultative, pentru a fi utili Republicii Moldova, acordîndu-i asistenţă în vederea realizării progresului spre realizarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului. Esenţa proiectului constă în apropierea diferitor grupuri ale societăţii: ONG-uri şi sectorul privat, instituţii de stat, fiecare avînd rolul său specific în cadrul procesului.

Responsabilităţile pentru adoptarea şi implementarea programelor menite să accelereze dezvoltarea ţării le revin în termeni formali instituţiilor de stat. Includerea diferitor grupuri ale societăţii moldoveneşti prin intermediul ONG-urilor şi a sectorului privat în aceste activităţi nu doar va ridica priorităţile naţionale la un alt nivel, dat va crea de-asemenea premize pentru implementarea cu succes a principiilor guvernării democratice în    Republica Moldova.
 
Rezultatele scontate ale proiectului sunt:
 
  • Nivel mai bun al contribuţiei organizaţiilor societăţii civile şi a reprezentanţilor sectorului privat la implementarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului în aşa domenii, precum educaţia, sănătatea, dezvoltarea economică şi comerţul, politica socială, transportul, comunicarea, serviciile vamale şi tineret.
  • Grad sporit de informare în rîndul actorilor-cheie locali (Guvern, organizaţiile societăţii civile, sectorul privat şi cetăţenii) privind importanţa realizării ţintelor Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului către sfîrşitul anului 2015.
  • Capacităţile avansate ale organizaţiilor sectoriale ale societăţii civile şi ale reprezentanţilor sectorului privat, precum şi ale reţelelor lor de a contribui la implementarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului au fost reflectate în cele mai importante documente strategice naţionale.
Noi planificăm să realizăm:
  • Opt studii consolidate de politici privind 8 politici-cheie sectoriale de dezvoltare axate pe tipul de implicare şi contribuţiile organizaţiilor societăţii civile şi ale reprezentanţilor sectorului privat la implementarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului. 
  • 32 reuniuni bi-anuale, 8 grupuri naţionale ale organizaţiilor societăţii civile pe diverse probleme, fiecare fiind compus din cel puţin 5 reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile/sectorului privat, astfel încît să fie consolidate eforturile naţionale axate pe implementarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului. 
  • Opt campanii naţionale de informare (8 spoturi video şi audio, 8 panouri de afişare, 8000 broşuri informative, 5000 autocolante) în sectoarele-cheie de dezvoltare în vederea familiarizării factorilor de decizie, oamenilor de afaceri şi a cetăţenilor cu Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului. 
  • Conferinţă naţională de 2,5 zile consacrată implementării ţintelor Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului pentru perioada 2011-2015. 
  • Publicarea a 36 actualizări Web, 48 actualizări pe Facebook şi Twitter şi organizarea a 3 conferinţe de presă (iniţială, pe termen mediu şi finală). 
  • Opt cursuri de instruire cu durata de trei zile pentru cel puţin 100 reprezentanţi pe domenii ai organizaţiilor societăţii civile şi 100 reprezentanţi ai sectorului privat privind tehnicile generale şi specifice de monitorizare în domeniul dezvoltării.
  • Elaborarea unui manual privind tehnicile eficiente de monitorizare aplicate în domeniul dezvoltării cu un tiraj de 2000 exemplare.

Proiectul va fi implementat în următoarele zone:

Localităţile din municipiul Chişinău, zonele de Nord, Centru şi Sud ale Moldovei şi Transnistria.

Durata totală a acţiunii este de 24 luni, de la 13.06.2011 pînă la 13.06.2013.
 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:
D-l Dima Belan, Manager de Proiect, Institutul de Politici Publice
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +373 22 276786
FaLang translation system by Faboba