Către Moldova 2030: Noua Strategie Națională de Dezvoltare trebuie să fie centrată pe oameni

Tipărește
Prezentare SND 2020, Adrian Lupușor, Ion Gumene Prezentare SND 2020, Adrian Lupușor, Ion Gumene
Data publicării: Miercuri, 08 Noiembrie 2017
Accesări: 3881

Evaluarea intermediară a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020” (SND „Moldova 2020”), prezentată pe 6 noiembrie 2017 constată un progres modest, doar jumătate din țintele corespunzătoare fiind atinse. Pe baza constrângerilor și lecțiilor învățate din implementarea acesteia, se impune necesitatea de a formula o viziune pentru 2030, care să integreze Agenda de Dezvoltare Durabilă și Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Noul document strategic trebuie să fie centrat pe oameni, bazat pe drepturile omului și egalitatea de gen, consolidarea potențialului uman, cu accent pe creșterea nivelului de educație a populației și ameliorarea indicatorilor de sănătate.

Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac, a mulțumit Organizației Națiunilor Unite pentru suportul oferi în evaluarea SND „Moldova 2020” și a subliniat că rezultatele obținute au o importanță majoră în determinarea priorităților de activitate a Guvernului pentru perioada următoare. „Agenda globală de dezvoltare poate deveni în Republica Moldova una de succes doar dacă, la acest moment incipient, țara va face o prioritizare corectă a țintelor, care urmează a fi atinse, prin corelarea cu agenda de reforme prioritare și așteptările societății”, a subliniat Valentin Guznac.

Analiza constată că cel mai restanțier sector este cel al justiției, cu un nivel de implementare de doar 20%. În domeniul sistemului de pensii, pe de altă parte, majoritatea indicatorilor au fost realizați. Progresul evaluat prin prisma PIB-ului este de asemenea modest. Pentru ca să fie atins obiectivul unei creșteri economice medii de 5,9% pentru 2010 – 2020, este nevoie ca în perioada 2017-2020 economia să crească cu ritmuri medii anuale de 9% - o țintă care, cel mai probabil, nu va fi atinsă.

În ceea ce privește rata sărăciei, aceasta prezintă o dinamică mai bună, în perioada 2010-2015 reducându-se de la 21,9% la 9,6%, fiind deja atins obiectivul final pentru 2020. Totuși, acest progres trebuie tratat cu maximă precauție, deoarece indicatorul măsoară doar sărăcia monetară și nu reflectă pe deplin inegalitățile care persistă în funcție de mediul de reședință, gen, vârstă, dizabilitate, educație. Astfel, în prezent, în mediul rural sărăcia absolută este aproape de cinci ori mai mare decât în mediul urban, pe când în anul 2012 decalajul era de trei ori mai mare. Rămân expuși sărăciei vârstnicii, femeile pensionare și solitare, persoanele cu dizabilități.

Evaluarea evidențiază domenii importante în care sunt necesare eforturi suplimentare pentru a accelera implementarea reformelor restante și a transforma Moldova într-un stat modern și prosper”, susține Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova. „Aceste priorități vor fi reflectate în noua strategie Moldova 2030. Trebuie să ne asigurăm că creșterea economică a Republicii Moldova este determinată de investiții și de producere, care generează oportunităţi de angajare și locuri de muncă decente, în special pentru cei vulnerabili, 40% din populație. De asemenea, este important să se depășească constrângerile structurale legate de tranziția demografică, să se îmbunătățească infrastructura de transport, să se transforme migrația forței de muncă din provocare în oportunitate și să se investească în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, pentru a consolida rezistența țării. Consolidarea în continuare a democrației și a statului de drept, consolidarea capacității instituționale pentru dezvoltarea și implementarea politicilor bazate pe dovezi și furnizarea de servicii publice accesibile, la prețuri accesibile și de înaltă calitate sunt condiții esențiale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a aspirațiilor populației”, a mai menționat Dafina Gercheva.

Astfel, raportul de evaluare intermediară a SND „Moldova 2020” recomandă elaborarea unei noi Strategii naționale de dezvoltare, care să țintească orizontul anului 2030 („Moldova 2030”). Această opinie e împărtășită de majoritatea părților implicate în procesul de consultări pe marginea documentului în cauză.

Procesul de formulare a Strategiei „Moldova 2030” a demarat deja, sub conducerea Cancelariei de Stat, cu sprijinul ONU Moldova și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova. La elaborarea, aprobarea și punerea în practică a Strategiei „Moldova 2030” va fi implicat activ Legislativul și societatea civilă. Noua Strategie Națională de Dezvoltare (SND) urmează să fie bazată pe un cadru clar de monitorizare și evaluare, compus din indicatori și ținte relevante, măsurabile și definite foarte clar. Totodată, va fi stabilit un mecanism de raportare intermediară a progreselor.

După adoptarea SND, fiecare minister urmează să reevalueze cadrul sectorial de planificare strategică prin reducerea numărului de strategii sectoriale și sporirea calității și relevanței acestora. Astfel, SND urmează să servească drept ancora de bază pentru definirea strategiilor sectoriale care vor fi menite să implementeze viziunea și obiectivele sectoriale specificate. De asemenea, Guvernul și ministerele de resort vor defini strategiile sectoriale de cheltuieli și programele bugetare în corespundere cu viziunea, obiectivele și indicatorii fixați în strategiile sectoriale și SND.

Raportul de evaluare a SND „Moldova 2020”, care acoperă perioada 2012-2015, a fost efectuat de Centrul Analitic “Expert-Grup”, cu suportul echipei de ţară a Naţiunilor Unite, inclusiv PNUD, UNICEF, ILO, UN Women, UNFPA, și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova.

sursa: undp.org

Descarcă raportul (ro) Descarcă raportul (en)

 

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro