Deși înregistrează progrese importante, ritmul reformelor din sectorul bancar trebuie menținut

Tipărește
Data publicării: Joi, 26 Ianuarie 2017
Accesări: 4291

Monitorizarea principalelor reforme înregistrate în sectorul bancar în perioada august – decembrie 2016 a scos în evidență un set de progrese în vederea sporirii rezistenței sectorului bancar. Cu toate acestea, performanțele înregistrate nu ar trebui să relaxeze autoritățile în fața provocărilor constante generate de sectorul financiar. Concluzia aparține studiului lansat astăzi de către Expert – Grup în cadrul Conferinței de presă „Rezultatele monitorizării reformelor recente în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova”.

Semnarea Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, seria de schimbări în acționariatul și administrarea celor mai mari bănci, convertirea garanției în datorie publică, elaborarea proiectului legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, aprobarea și punerea în aplicare a noului cadru privind stabilitatea financiară și adoptarea legii privind depozitarul central – sunt principalele acțiuni care au marcat dinamica sistemului financiar – bancar în perioada monitorizată. Acestea au permis consolidarea cadrul juridic necesar salvgardării stabilității financiare în Republica Moldova, protejarea interesul public de asigurare a gestiunii sănătoase și prudente a entităților din sectorul financiar și, nu în ultimul rând, fortificarea cadrului legal național referitor la transparența și calitatea acționariatului bancar, contribuind, per ansamblu, la progresul substanțial în sporirea rezistenței sectorului bancar și înlăturarea neajunsurilor care au făcut posibilă criza bancară din anul 2014.

Deși cu progrese însemnate, sectorul rămâne a fi expus vulnerabilităților care ar compromite durabilitatea reformelor înregistrate. În acest sens, experții atrag atenția asupra necesității îndeplinirii stricte a angajamentelor luate față de FMI, pentru a nu pune în pericol acordarea suportului financiar extern. O abordare strategică este necesară față de pachetele de acțiuni a cel puțin 2 bănci și 3 companii de asigurare scoase la vânzare. În acest sens, este un imperativ prelungirea perioadei limite de vânzare a acțiunilor, pentru a oferi destul timp pentru analiză din partea investitorilor calificați.

Totodată, este importantă abilitarea deplină a Consiliului de Administrare a Comisiei Naționale a Pieței Financiare prin numirea unui nou președinte, respectând bunele practici instituite la numirea guvernatorului Băncii Naționale. Cu referire la convertirea garanțiilor în datorie publică, experții atenționează asupra pericolului generat de posibilitatea anulării legii respective, dar și asupra necesității de a evita situațiile de emitere a garanțiilor fără nici o acoperire sau un plan clar de utilizare a resurselor în viitor, pentru a elimina pârghiile prin care fraudele sau erorile bancare se pot transforma în datorie de stat. Un alt aspect important este includerea în cadrul legal național, în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a prevederilor ce țin de crearea unui registru național unic de evidență a beneficiarilor efectivi. Acest fapt ar putea duce la diminuarea fenomenului offshore în economia națională, și ar pune bazele pentru transparentizarea activității agenților economici.

În cadrul Conferinței de presă, Expert – Grup a mai prezentat și rezultatele a 2 studii: „Cum putem reforma sistemul de garantare a depozitelor - soluție pentru sporirea încrederii în sistemul bancar” și „Cum transformăm programul „Prima casă” din vis în realitate”.

Descarcă publicația (RO) Descarcă publicația (EN)


Acest document este publicat de către Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul financiar oferit de Ambasada Olandei de la București. Opiniile din acest document aparțin autorilor și nu reflectă opinia donatorilor.

 

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro