„Școala Mea": Comunitățile contribuie la rezultate mai bune în educație prin participare

Tipărește
Data publicării: Marți, 17 Ianuarie 2017
Accesări: 5042

Centrul Analitic Independent Expert-Grup a prezentat rezultatele anuale ale proiectului „Școala Mea”, implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și cinci organizații regionale ale societății civile cu sprijinul Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale.

În trei ani de implementare, proiectul a implicat aproximativ 40.000 de persoane din 21 de raioane și municipii în discuțiile bugetelor școlilor; iar 60 de școli beneficiare au învățat și au aplicat instrumentele de responsabilizare socială, creând oportunități pentru ca elevii și părinții să contribuie la îmbunătățirea școlilor. Astfel, proiectul promovează schimbările de atitudine, mentalitate și contribuie la stimularea comportamentelor participative în comunități.

„Inițiativa „Școala Mea” a reușit să mobilizeze mii de oameni care își doresc școli mai bune prin participarea sporită la nivel comunitar.”, a menționat Doamna Victoria Catanoi, expert în cadrul Ministerului Educației – „Astfel, proiectul consolidează eforturile Ministerului Educației în promovarea transparenței și serviciilor educaționale mai bune”.

Fiecare comunitate își dorește o școală mai bună. În cadrul audierilor publice a bugetelor școlare, elevii, părinții, profesorii, directorii de școli și autoritățile publice locale au discutat modalitățile de îmbunătățire a procesului de învățământ și creare a unui mediu sigur și eficient în școli. Propunerile pentru planificarea bugetară au variat de la parcări pentru biciclete până la dotări tehnice ale laboratoarele de științe și supravegherea video a școlilor. Reprezentanții autorităților publice locale care au participat în cadrul audierilor publice au promis o implicare imediată în remedierea aspectelor critice ale infrastructurii școlare, cum sunt reparația sistemelor de încălzire și asigurarea salubrității.

„Atunci când comunitatea este implicată în deciziile școlii, copiii învață mai mult și în viitor obțin locuri de muncă mai bune", a declarat Domnul Alex Kremer, Director de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova. "Este important ca părinții, profesorii și managerii școlari să fie instruiți și motivați să implice comunitatea în administrarea școlilor".

Școlile beneficiare din ultimii ani au devenit mai transparente și mai eficiente, înregistrând succese semnificative în atragerea de noi proiecte și fonduri extrabugetare. În raionul Ungheni, Consiliul raional a alocat 40.000 lei (circa 2.000 USD) pentru fiecare școală beneficiară pentru cofinanțarea priorităților identificate în cadrul audierilor publice, resurse pe care școlile le-au folosit pentru cumpărarea manualelor, a echipamentului IT și alte necesități. Mai mult decât atât, primari din raioanele Cahul și Rîșcani au organizat audieri publice ale bugetelor locale pentru a discuta prioritățile din comunitățile lor.

În cadrul conferinței, Expert-Grup a prezentat și rezultatele unui studiu care a evaluat percepția procesului educațional a 4.200 elevi, părinți, cadre didactice și management școlar în anul 2016. Analiza a atestat un nivel relativ ridicat de satisfacție față de procesul educațional și recomandă creșterea în continuare a nivelului de transparență în executarea bugetelor școlilor, inclusiv prezentarea periodică a informațiilor privind cheltuielile bugetare în format ușor de utilizat și a modului în care sunt folosiți banii din contribuțiile părinților. O importanță deosebită este acordată aspectelor de sănătate și siguranță a elevilor: alimentație, transport și stare a blocurilor sanitare din școli.

La finalul conferinței, Ana Popa, coordonatoarea proiectului „Școala Mea”, din cadrul Expert-Grup, a invitat toate școlile să își viziteze profilul pe pagina-web Școala Mea, actualizat cu ultimele date disponibile pentru anii 2015/2016, și a lansat un apel de participare către școlile care își doresc să devină beneficiare ale proiectului în anul 2017.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul http://www.scoalamea.md.

Descarcă prezentarea (RO) Descarcă prezentarea (EN)


Inițiativa „Școala Mea” este implementată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și cu suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova. Misiunea proiectului este de a îndemna și de a implica cetățenii în crearea unei școli mai eficiente, mai transparente și mai bune.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro