Imprimă această pagină

Achizițiile publice în școlile profesionale din municipiul Chișinău: probleme și soluții

sursa foto: kidsnews.ro sursa foto: kidsnews.ro
Data publicării: Miercuri, 28 Decembrie 2016
Accesări: 4225

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a evaluat recent procesul de achiziții publice în școlile profesionale din mun. Chișinău. Analiza a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri. Principalele probleme și lacune țin de cunoașterea insuficientă a cadrului normativ existent de către principalii executanți ai achizițiilor publice. Astfel, funcționarii responsabili nu au inclus în dosarele de achiziții un set de documente cheie, care sunt obligatorii pentru executanți, precum: anunțurile de intenție, procesele-verbale de deschidere și/sau evaluare, declarațiile de imparțialitate.

Riscurile majore depistate țin de coluziunea agenților economici, precum și favorizarea unora dintre ei de către autoritățile contractante. Riscurile de coluziune au fost depistate, în special, la procurarea serviciilor de alimentație de către Centrul de excelență în industria ușoară și școala profesională nr. 7, unde participă și câștigă constant trei companii înrudite din punct de vedere juridic. De asemenea, au fost identificate cazuri, când două companii înrudite au câștigat contracte de executare a lucrărilor și prețul ofertelor lor comerciale a coincis completamente cu prețul din deviz, alți competitori fiind descalificați.

A fost depistat un caz de divizare a achizițiilor publice prin semnarea contractelor de mică valoare în loc de licitația publică. Astfel, la începutul anului 2016 școala profesională nr. 9 a încheiat în jur de zece contracte de valoare mică pentru procurarea alimentelor în valoare de peste 460 mii lei. O procurare de așa anvergură, trebuia să fie organizată prin licitație publică. Divizarea respectivă a achiziției contravine prevederilor cadrului legal în vigoare.

În școala profesională nr. 10 s-a constat lipsa dosarelor de achiziții publice în arhivă pentru ultimii doi ani. La momentul monitorizării existau doar unele contracte de achiziții, care nu erau însoțite de restul documentelor necesare pentru efectuare achizițiilor publice (procese-verbale, darea de seamă, etc.). Din discuțiile cu actualul director și contabil al școlii a rezultat că vinovații cheie pentru haosul în documentația de achiziții sunt foștii director și contabil, care au demisionat la începutul anului.

Pentru redresarea situației și diminuarea riscurilor, acest raport vine cu o serie de propuneri punctate. Una dintre propunerile cheie ține de fortificarea capacităților instituționale a școlilor de a planifica și executa achiziții publice în corespundere cu cadrul legal în vigoare. De asemenea, a fost recomandat Consiliului Concurenței să investigheze cazurile cu risc de coluziune între companii, iar organele de drept să analizeze situația de la școala nr. 10.

FaLang translation system by Faboba