Cerere de ofertă: design grafic

Publishing date: Monday, 13 May 2019
Views: 682

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP anunță concurs pentru selectarea a unei companii sau a unei persoane fizice pentru o colaborare permanentă pentru elaborarea următoarelor tipuri de produse grafice:

Sarcinile companiei/ persoanei fizice vor include:

  1. Producerea și actualizarea materialelor grafice și șabloanelor pentru imprimare și distribuție, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, broșuri, infografice și materiale de informare respectând ghidul de vizibilitate EG;
  2. Producerea și actualizarea materialelor grafice și șabloanelor pentru pagina EG în rețele sociale, site web și campanii în mediul online. 

Calificări necesare:

  • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă și competențe profesionale puternice în design grafic, inclusiv competențe în utilizarea programelor de design graphic specifice;
  • Experiență anterioară în producerea de materiale grafice și ilustrații pentru organizații non-profit, proiecte și / sau   campanii (aceasta trebuie dovedită prin portofoliul furnizat, inclusiv exemple de pliante, infografice, bannere pentru rețele   sociale);
  • Cunoasterea excelenta a limbii romane și engleze;
  • Capacitatea de a integra perspectiva de gen în produsele grafice elaborate.

Pentru participare la concurs, ofertantul va transmite la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele:

  • CV-ul cu indicarea proiectelor similare eleborate;
  • Portofoliul de produse elaborate (infografice, coveruri, banere, etc);
  • Oferta tehnică cu specificarea numărului mediu de zile lucrătoare necesar pentru elaborarea unui infografic și a fiecărui tip de material promoțional indicat mai sus;
  • Oferta financiară pentru elaborarea fiecărui tip de material promoțional.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 30 mai 2019, ora 18.00.

Print

Access the monitoring application

apl1 en
aplicat6en
apl2 en
aplicat71en
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en