Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Ai

fost admis la masterat și îți dorești mai multe cunoștințe practice? Află că poți aplica la cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”. Cursul este lansat în cadrul unui parteneriat dintre Expert-Grup, 

Academia de Studii Economice a Moldovei

 și Centrul Național Anticorupție. 

Cursul va cuprinde opt module, va valora 5 credite ECTS și va fi implementat pe durata anului universitar 2019 – 2020. 

 Cele 8 module ale cursului vor aborda următoarele subiecte:

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Cursul va fi predat de experți internaționali, economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și procurori anticorupție, iar abordarea practică și interactivă a subiectelor legate de anticorupție și buna guvernare (studii de caz, interacțiunea cu experți și practicieni din domeniu) va permite participanților să dezvolte abilități și competențe privind prevenirea corupției în domenii concrete cum sunt sectorul financiar, întreprinderi de stat, finanțe publice etc.

După finalizarea cursului, studenți vor primi o diploma de participare, semnată de către organizațiile partenere și posibilitatea publicării unui document de politici propriu pe paginile www.expert-grup.org și ase.md, iar studenții cu performanțe înalte vor putea beneficia și de un stagiu de practica la Expert-Grup și/sau Centrul Național Anticorupție.

Pentru înregistrarea la curs participanții sunt invitați să expedieze CV-ul și o scrisoare de motivare (max. 500 de cuvinte) la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până pe data de 20 septembrie 2019.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Vladlen Cojocaru și la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  persoană de contact Tatiana Savva.

*Masteranzii, studenții de licență în ani terminali și alți tineri profesioniști care nu au reușit să se înregistreze pe durata primului call, se pot înregistra acum. 


logo anticoruptie
Cursul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Donator: Fundația Soros-Moldova

Perioada de implementare: ianuarie - octombrie 2019

Scopul proiectului este de a contribui într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite.

Activitățile principale: 

 • Evaluarea nivelului de transparență în domeniul extragerii resurselor naturale în Moldova în conformitate cu standardele internaționale;
 • Evaluarea situației curente în domeniu și elaborarea unui set comprehensive de recomandări;
 • Promovarea recomandărilor pentru implementare de către autoritățile relevante;
 • Elaborarea sistemului de avertizare și monitorizare civică a exploatării carierilor autorizate și neautorizate;
 • Conștientizarea de către societate a gravității problemei legate de extragerea netransparentă și ilegală a substanțelorminerale utile larg răspândite.

Rezultatele proiectului:

 • Recomandările privind modificările necesare ale cadrului instituțional și de reglementare privind evidența rezervelor și a volumului extras de substanțe minerale utile larg răspândite au fost elaborate și discutate cu autoritățile relevante;
 • Instrumentul de monitorizare civică a carierelor autorizate și neautorizate de extragere a substanțelor minerale utile larg răspândite este creat și este funcțional;
 • Cetățenii, formatorii de opinie, politicienii sunt informați despre dimensiunea problemelor legate de extragerea substanțelor minerale larg răspândite și subiectul este prezent în spațiul public.

Impactul proiectului: produsele analitice din cadrul proiectul vor reuşi să sporească conştientizarea problemei resurselor naturale. Prin intermediul presiunilor publice, autoritățile vor implementa o serie de mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite. Consolidarea eforturile tuturor actorilor interesați și sporirea controlul civic asupra utilizării acestor resurse va avea un impact considerabil asupra gestionării resurselor naturale din Republica Moldova.

Tuesday, 06 August 2019 14:24

Cerere de ofertă: elaborare videografice

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unei companii care să elaboreze două videografice pe subiectul participării în procesul bugetar în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. 

Compania selectată va fi responsabilă de producerea a două videograficede tip animație cu durata de 45-60 secunde în corespundere cu ghidul de vizibilitate și descrierea din termenii de referinţă anexaţi.

   Cerințe minime înaintate candidaților:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:
 • CV-ul și descrierea organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Oferta financiară.

Livrarea va fi scutită de TVA. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare.

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 12 august 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon: 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Accesaţi termenii de referinţă

Ești student/ă sau absolvent/ă a unei facultăți cu profil economic și dorești să te implici în analiza, cercetarea și rezolvarea unor probleme economice? Dacă da, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” se angajează să recunoască și să răsplătească implicarea ta în atingerea acestor obiective.

Programul „Tânărul/a economist/ă” este organizat cu scopul de a susține integrarea tinerilor/tinerelor economiști/economiste în mediul de analiză și cercetare economică și financiară, oferind astfel oportunitatea de a obține atât cunoștințe practice în domeniu, cât și deprinderea unor competențe unice. Suntem în căutarea unei persoane care să ofere suport activităților echipei Expert-Grup în cadrul unor proiecte ce vizează diferite domenii legate de dezvoltarea economică în general, și creșterea nivelului de educație financiară în particular.

Activitățile planificate în cadrul programului urmează a fi realizate pe parcursul unei perioade de 4 luni într-un mediu extrem de activ și colegial (circa 20 ore/săptămână (part-time), în intervalul orar 9 – 18). Aici vei avea șansa să colaborezi cu economiști care au o vastă experiență și vei primi o serie responsabilități în efectuarea de analize, cercetări și organizarea de evenimente publice, activități care îți vor crește considerabil abilitățile profesionale.

Cine este eligibil?

 • Studenți/te la facultățile cu profil economic cu rezultate academice bune;
 • Tinerii/ele economiști/ste dornici/e să se implice alături de echipa Expert-Grup în realizarea cercetărilor economice și procesul de elaborare a recomandărilor de politici publice;
 • Persoanele cu abilități analitice și atente la detalii.

Adițional la criteriile menționate, vom aprecia enorm motivația de a contribui la buna desfășurare a activităților și respectarea valorilor organizației noastre.

Persoanele interesate pot transmite cererile de aplicare prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 20 august 2019, ora 19.00. Cererea de aplicare va conține următoarele:

 • Scrisoarea de intenție (maxim 300 de cuvinte);
 • Curriculum Vitae;
 • O scrisoare de recomandare.

Persoanele selectate vor fi invitate la un interviu cu echipa Expert-Grup. Durata contractului este de 4 luni de zile, în perioada 10 septembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. Expert-Grup îşi propune să se bucure de diversitate în ceea ce priveşte membrii echipei și încurajează femeile să aplice.

În cadrul primului apel de propuneri de proiecte

al programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, lansat la 3 aprilie 2019, au fost depuse 214 dosare. Proiectul are finanțare de circa 3 milioane de euro, oferită de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer şi își propune să contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova.

În prima rundă a concursului au fost depuse 84 dosare pentru inițiative civice (cu o valoare de peste 700 mii euro); 91 propuneri de proiecte regionale (cu o valoare de peste 2,5 milioane euro) și 39 propuneri de proiecte naționale (cu o valoare de peste 2,3 milioane euro). Propunerile de proiecte validate după etapa de verificare administrativă au fost evaluate de către membrii unei comisii constituite din reprezentanți ai Delegației UE în RM, Fundației Soros-Moldova, Fundației Est-Europene, partenerii de implementare și membri ai echipei de proiect.

În urma voturilor exprimate de către membrii board-ului, au fost calificate 68 propuneri de proiecte - lista completă poate fi accesată aici.

Organizațiile selectate la această etapă vor fi contactate de către partenerii Proiectului și vor beneficia de sesiuni intermediare de mentorat. Autorii proiectelor  vor primi recomandări privind cizelarea propunerilor de proiecte, a cadrului logic, de revizuire și adaptare a bugetelor. La această etapă, reprezentanții Proiectului pot solicita anumite documente suplimentare. Comunicarea ulterioară cu beneficiarii de finanțare va continua prin intermediul partenerilor de implementare a proiectului, în funcție de zona în care este planificată desfășurarea proiectelor (Nord – Expert Grup, Sud - ADEPT, Centru – APE și UTAG și Taraclia - Pro Europa).

Amintim că, potrivit ghidului de solicitare a finanțării pentru primul apel de granturi, donatorul nu este obligat să explice motivele


 

flag yellow low1 UE     KAS IMAGE 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

The banking performance ranking and application is available only in Romanian.

Sweden en

In the last quarter of 2018 and all through the first half of the current year, the economy grew amidst a slight intensification of inflation anticipations and pressure on the Moldovan Leu exchange rates. Seasonally-adjusted Gross Domestic Product increased by 4.1% in Q1:19. The growth of demand was largely driven by the spectacular rise in the salaries in the real sector, public investment programs, and also by a slight improvement in employment. In fact, gross fixed capital formation was the main driver of GDP growth (2.3 percentage points), while household consumption contributed 1.6 points. There are, though, concerns regarding the sustainability and quality of these economic engines. In particular, there is evidence that despite the tax reform, the employment increased due to more people getting informal jobs while the number of formal wage earners dropped. It is also clear that the public capital expenditure program will be rationalized by the new Government and will no longer serve as an important source of growth in the short and medium terms.

Having benefited from the accelerated salary growth, the service sector was, on the supply side, the key source of economic growth in the first quarter of the current year. The turnover in the retail and wholesale trade grew by almost 7%, the sector thus making the largest contribution to the total output and gross value added. The construction sector also showed upbeat dynamics (+ 15% in the volume of works), mainly driven by large infrastructure projects funded by public resources, its contribution to overall economic growth being smaller due to its modest share in the total. The volume of production in the goods producing sectors grew much slower than in the service sector. Thus, the industrial sector as a whole grew by 2.5%. The agriculture stagnated at the level of the previous year, the same as the public service sector, both of them having had nil contributions to the output dynamics earlier this year.

The stagnation of the public service sector reflects, to a certain extent, the multiple challenges that the public budget has had to cope with. Firstly, the tax reform, which involved introducing the flat tax rate and reducing employers’ contributions to social insurance, resulted in smaller amounts of revenues going to the state budget and the social insurance budget. According to our estimations, the revenues in Q1:19 were by about MDL 700 million smaller than they would have been if the reform had not been conducted. Secondly, guided by short-term political stakes, the previous Government has made financial commitments far above the limits imposed by the fiscal prudence. The combined impact of these developments in the first five months of this year was a cash deficit equivalent to 8% of the total national public budget revenues. The last time the budget system was under such pressures was during 2011-2012 following the financial and economic crisis of 2008-2009. Finally, with regard to the external assistance, the previous Government only managed to attract an insignificant part of grants for the direct budget support and for financing capital investments. In such a situation, the deficit was financed mainly from domestic sources by issuing new state securities and contracting direct loans from financial and non-financial institutions.

At the same time, the tax reform has had a certain positive impact on the economic activity. Among others, the reduction of the fiscal burden had a notable push on the investment process, with a spectacular 20% rate of growth of the fixed capital investment in the baseline scenario compared to the alternative scenario of non-reform. The informal employment also shrank visibly, with an estimate ratio of 3-4%, both for women and men.

The key indicators in the banking sector remained at adequate levels in the first half of this year, including the indicators on liquidity, solvency and capital adequacy. The volume of new loans granted to both legal entities and individuals has increased. The boom of the household financing in the banking sector and the micro-financing sector continued unabated. This reflected the stronger demand for real estate loans, including those granted under the “First Home” (“Prima Casa”) Program. With inflationary pressure below expectations during 2018, the interest rates have fallen to historic lows – although this will not last long considering the recent upward trend in inflation and the increase by the NBM of its base rate from 6.5% to 7.0%. A very important positive development in Q1:19 was the growth of the bank deposits maturity over the 1-year threshold. In terms of structural reforms, it is worth noting that the process of ensuring the transparency of the shareholders of the most important banks finished, the implementation of Basel III standards is underway, while the surveillance of non-bank crediting institutions and insurance companies has somewhat improved.

The balance of payments for the first quarter, corroborated with data on trade flows and the volume of transfers from abroad to individuals showed a worsening of the current account situation in the first part of the year. Although exports of goods increased (+8.1%) faster than imports (+6.2%), the trade deficit worsened due to the huge gap between exports and imports from the previous period. The trade in services registered a surplus, but the positive balance is not large enough to set off the huge imbalance in the trade in goods. At the same time, the transfers from migrants have slowed down significantly (-10% as compared to January-April 2018), which has exacerbated the pressure on the current account. The current account balance registered a deficit worth USD 242.0 million. As ratio to GDP, the deficit was about 10.1%, having gone slightly worse compared with Q1:18 (-9.5%). This negative balance led, in the short term, to renewed pressure on the Moldovan Leu exchange rate, which, at the end of May, exceeded the ‘psychological’ threshold of 18.00 MDL per USD. We expect this pressure to fade away with exports expected to increase in the quarters 2 and 3. 

Sweden en

Download publication (en)

In 2019 and 2020 the GDP of the Republic of Moldova is to increase by about 4.4-4.5%, mainly due to industry and trade. In both sectors the gross added value will increase in 2019 by more than 6%, while lower growth rates of around 4% in industry and over 5% in trade are forecast for 2020. The gross added value in the agricultural sector will see a relatively modest growth in 2019 by about 1.8%, but in 2020, if climatic conditions are normal, the agricultural sector might grow by just over 4%. The construction sector is projected to grow by 6.8% in 2019 and by about 3.4% in 2020. The conclusions were drawn by the experts of the ”Expert-Grup” Independent Think-Tank during the launching event of the 20th edition of the economic report ”MEGA”.

Nearly one year after the entry into force of the tax reform, the experts are discussing its impact on income, employment and investment. The authors mentioned that "although the tax reform resulted in the reduction of the revenues of the state budget and the social insurance budget by about 700 million lei compared to the alternative scenario of no reform, it had a notable impact on the investment process. The growth rate of capital investment was more than 20 percentage points higher in the baseline scenario than in the alternative scenario. There has also been a noticeable decrease in the phenomenon of informal employment, estimated to about 3-4%, both for women and men".

The analysts discussed the multiple challenges that the public budget had to cope with. "The financial commitments undertaken by the previous government, guided by short-term political stakes, and the reduction of state budget revenues as a result of the tax reform, caused in the first five months of the current year a domestic deficit equivalent to 8% of the total national public revenues. The last time the budget system was under such pressures was during 2011-2012, which was a consequence of the financial and economic crisis of 2008-2009”.

While budget expenditures are expected to grow faster than the revenues, towards the end of the year the growth rates will gradually converge. "Our forecast is that in 2019 the total national public budget revenues will increase by 1.4% year-over-year, while expenses are expected to increase by about 7.8% year-over-year. The pressure on public finances will dissipate in 2020 due to faster growth of revenues and the rationalization of expenditures. Budget revenues will increase by about 3.5% compared to the previous year, including due to the positive medium-term impact that the 2018 tax reform will have on the tax base. We expect that a number of public expenditure commitments, particularly those related to investment, will be dropped, thus, the budget expenditure will decrease by about 3,2% year-over-year, ultimately leading to a deficit below 1% of GDP”. 
 
In the context of the major political changes of 2019, the experts considered that developing a set of policy recommendations for the Government would be appropriate. The recommendations are intended to assist the Government in stabilising the public finance system in the short term and in promoting medium- and long-term development. The most essential recommendations include: ensuring tax policy stability; increasing the budget revenue by curtailing evasion; strategic evaluation of public spending and ensuring absolute transparency of the system of public finance and property. It is also imperative to ensure a better separation of the political sphere from the economic one and the establishment of mechanisms for avoiding conflicts of interest. Among the key priorities of the Government should be the independence of the central bank as an indispensable prerequisite for ensuring macroeconomic stability, better management of the external risks, ensuring transparency in the reform process of the labour relations and consolidating the institutional framework, as well as strengthening the national statistical system.

Download publication (en)


Sweden en

Given the formation of the new Government and the urgent need to promote a number of policies and reforms to strengthen a good governance in the key development sectors,The Independent Think-Tank Expert-Grup, the European Policies and Reforms Institute (IPRE) and the Legal Resources Center from Moldova (LRCM) joined their efforts to develop the White Book of Good Governance.

The paper represents a short synthesis of the main policies and reforms related to economic, social, justice, foreign policy, security, defence and public administration reform sectors, as well as the implementation of the Association Agreement (AA) and of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with the EU, which are recommended to be implemented by the Government during the next 12 months. These were identified following a number of policy analyses and studies conducted by Expert-Grup, IPRE and LRCM that combine three core principles: (i) urgency of implementation (need to be implemented as soon as possible); (ii) financial and technical feasibility of implementation, and (iii) expected short- and long-term impact.

The authors do not insist that the proposed list of recommendations is exhaustive, but strongly recommend that the Government included them into its activity plan. At the same time, the authors are open to providing their expertise to promote and implement these recommendations, including in partnership with other civil society representatives and the development partner community.

Download the paper

12345678910Next page
Page 1 of 88

Access the monitoring application

apl1 en
aplicat6en
apl2 en
aplicat71en
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en