Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță extinderea termenului de aplicare pentru tender-ul privind selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar final pentru implementarea proiectului „Informează,abilitează și acţionează. Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” conform contractului de grant cu Uniunea Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Termenii de referință detaliați se anexează.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 20 februarie 2022 -  31 martie 2022. Raportul de audit trebuie puse la dispoziție managamentului Expert-Grup în limba engleză cel târziu la data de 10 aprilie 2022.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • Compania de audit și/sau auditorul/auditoarea sunt licențiați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Accreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj;
 • Cerințe impuse de UE în conformitate cu Termenii de Referință anexați;
 • Experiență de minim 3 ani în furnizarea serviciilor de audit privind contractele de grant finanțate de către Uniunea Europeană.

Doar companiile cu experiență demonstrate de auditare a proiectelor finanțate de UE pot aplica la acest tender.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa electronică   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Descrierea companiei precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon;
 • Lista organizațiilor/proiectelor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
 • Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-urile auditorilor desemnați pentru misunea de audit precum și lista organizațiilor pentru care au lucrat precum și o listă de persoane/companii de referință;
 • Oferta financiară.

Termenul limită extins pentru depunerea ofertelor este: 22 martie 2021, ora 11.00 dimineață.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco

Termeni de referință

Over the years, the Republic of Moldova has taken certain measures to ensure equal economic opportunities for men and women. Also, the national legislation and regulatory framework establish equal access conditions to the labour market for men and women. At the same time, the Republic of Moldova is ranked 23rd out of 153 states according to the Global Gender Gap Index 2020, developed by World Economic Forum.

However, women continue to face a lot of challenges related to gender inequalities in the distribution of paid and unpaid work, women's primary responsibilities for unpaid housekeeping work and inequalities in the access to economic opportunities, which stem from historically unequal relationships between men and women.

In this context, ”Expert-Grup” Independent Think-Tank, in partnership with the Women’s Law Center and with the financial support of the Embassy of the Kingdom of Sweden in the Republic of Moldova, has developed the study: ”Assessment of the women economic empowerment support programs”. The scope of the study is to evaluate recent programs funded from external sources, directed at stimulating women's economic empowerment, including vulnerable women groups, and to provide recommendations on streamlining women's economic empowerment programs and appropriate national policies for them, in order to better target the most vulnerable groups and to ensure a stronger impact.

We invite you to attend an online round table and to discuss this topic. The event will take place on March 25, 2021, at 10:00 (AM), via the Zoom.us Platform.

The agenda  

The event will gather representatives of state institutions, civil society, diplomatic missions, development partners, national and international experts. 

Romanian will be the working language during the event. Simultaneous interpretation into English will be provided. 

Please, confirm your participation until March 24, 04:00 (PM), via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or on the telephone: (+373) 68 430 963, contact person: Natalia Volontir, Communications Specialist, ”Expert-Grup”. Or you can choose the registration option below:

Event registration form


Suedia 

Funded by Sweden

Centrul Analitic Independent Expert-Grup solicită oferte pentru contractarea serviciilor de locațiune oficiu care să corespundă criteriilor minime înaintate mai jos:

 

Suprafață 

Spațiul oferit spre chirie trebuie să aibă între 150 – 260 m2. Spațiu de lucru suficient pentru cel puțin 10 birouri și o sală de ședințe.

Localizarea

Chișinău, sectorul Centru, în perimetrul străzilor Alexandru cel Bun – Mateevici și Bulgară – Toma Ciorbă.

Compartimentarea și amenajarea

Oficiul propus spre chirie trebuie să fie compartimentat în 3-4 încăperi destinate birourilor plus a sală de ședințe, 2-3 băi și o bucătărie mică. Sala de ședințe trebuie să poată acomoda cel puțin 10 persoane. Este de preferat ca spațiul propus spre chirie să nu conțină mobilier și să nu necesite reparații cosmetice sau capitale.

Luminozitatea, aerul condiționat și încălzirea

Oficiul trebuie să aibă instalat sistem de  încălzire   (propriu  sau care permite controlarea  temperaturii independent  de  restul clădirii)  precum și sistem de condiționare a   aerului  pentru fiecare birou. Spațiul   trebuie să fie bine     iluminat atât în mod natural  precum și artificial.

Comunicații

Oficiul propus spre chirie trebuie să permită conexiunea internet și telefonie de la Starnet.

Accesul în clădire

Spațiul propus spre chirie trebuie să aibă intrare separată pe care nu o vor folosi alte personae. Ușa de intrare trebuie să permită instalarea sistemul de restricționare a accesului. Se va acorda preferință intrării amenajate pentru persoane care se deplasează cu căruciorul.

Parcarea

Cel puțin 6 locuri de parcare incluse fie disponibile în mod liber în apropiere.

Disponibilitatea și durata contractului de chirie                             

 Spațiul trebuie să fie disponibil incepând cu 1   mai   2021     pentru o perioadă minima de 24 luni   cu   posibilitatea de     a extinde termenul de chirie   după  această data.

Pentru depunerea ofertei, părțile interesate vor transmite la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următorul pachet de documente până la data de 19 martie 2021, ora 10.00 dimineața:

 • Formularul completat în conformitate cu Anexa 1;
 • Extrasul din registrul bunurilor imobile;
 • Planul oficiului și poze reale.

Ofertele depuse vor fi valabile pentru o perioadă de cel puțin 20 zile calendaristice din data depunerii ofertei.

Criteriile de evaluare a ofertelor: Ofertele recepționate vor fi evaluate din punct de vedere tehnic prin prisma criteriilor tehnice înaintate în tabelul de mai sus precum și cel mai mic preț oferit per m2 de chirie.

Formular pentru depunerea ofertei

„Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii sau persoane fizice pentru dezvoltarea unei platforme online pentru Bugetare Participativă în APL-urile partenere din cadrul proiectului „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință detaliați anexați.

Obiectivul sarcinii: Crearea unui sistem unic și ușor de adminsitrat în baza platformelor CMS care ar asigura procesul de Bugetare Participativă în fiecare APL partener al proiectului. Produsul final va fi o platformă web utilizată și administrată în baza datelor de acces la panoul de administrare de către APL-urile înregistrate în program. Administratorul platformei va fi responsabil atât de plasarea proiectelor pe pagina entității corespunzătoare cât și de gestionarea datelor colectate în baza votării și a depunerii de proiecte.

Durata totală a activităților de dezvoltare și punere în producție a paginii WEB: Activitățile de proiectare, dezvoltare și implementare a paginii WEB nu va depăși 60 de zile calendaristice.

Principalele activități și servicii solicitate: 

 • Elaborarea conceptului de design, structurii și particularităților paginii web;
 • Elaborarea conceptului interfeței publice a paginii WEB în baza designului grafic (componenta Front End) sub formă de mockup, aprobat de către Beneficiar;
 • Elaborare design grafic și convertirea acestuia în cod HTML;
 • Dezvoltarea codului program al paginii WEB/ configurarea platformei de dezvoltare;
 • Servicii de garanție.

Termenul estimativ de începere a lucrărilor este 20 martie 2021.

Produsul final e format din artefactele software și de documentare a sistemului precum și transferul de cunoștințe către deținătorul și administratorul sistemului.

Cerințe minime înaintate candidaților: 

 • Cel puţin 3 ani de experienţă în dezvoltarea produselor similare la nivel naţional şi/sau regional;
 • Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în dezvoltarea platformelor similare.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română și va conține oferta tehnică și oferta financiară în fișiere separate care vor fi prezentate la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 17 martie 2021, ora 15.00.

Oferta tehnică va conține următoarele:

 • O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul companiei care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate; 
 • Descrierea modului de implementare a sarcinii, inclusiv platformele ce vor fi folosite;
 • CV-urile membrilor echipei de implementare;
 • 3 nume de referinţă cu datele de contact;
 • Alte documente sau recomandări relevante.

Oferta financiară va fi prezentată în MDL sau EUR și nu va inlcude TVA. Livrarea acestor servicii va fi scutită de TVA. Oferta financiară trebuie să fie coerentă și să conțină o descriere clară a capitolelor de cheltuieli.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință

Thursday, 04 March 2021 13:13

Cerere de ofertă - audit de proiect

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar final pentru implementarea proiectului „Informează,abilitează și acţionează. Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” conform contractului de grant cu Uniunea Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Termenii de referință detaliați se anexează.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 20 februarie 2022 -  31 martie 2022. Raportul de audit trebuie puse la dispoziție managamentului Expert-Grup în limba engleză cel târziu la data de 10 aprilie 2022.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • Compania de audit și/sau auditorul/auditoarea sunt licențiați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Accreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj;
 • Cerințe impuse de UE în conformitate cu Termenii de Referință anexați;
 • Experiență de minim 3 ani în furnizarea serviciilor de audit privind contractele de grant finanțate de către Uniunea Europeană.

Doar companiile cu experiență demonstrate de auditare a proiectelor finanțate de UE pot aplica la acest tender.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa electronică  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Descrierea companiei precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon;
 • Lista organizațiilor/proiectelor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
 • Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-urile auditorilor desemnați pentru misunea de audit precum și lista organizațiilor pentru care au lucrat precum și o listă de persoane/companii de referință;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 15 martie 2021, ora 10.00 dimineață.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință

The lack of a work-life balance, childcare and household responsibilities, which are unfairly shared between women and men, has economic implications for the life cycle. Throughout life, the average consumption of women (public and private) on average is the same as for men, but their income from work is considerably lower. At the same time, women's life expectancy is more than eight years longer than men's, so when they reach retirement age, they are at increased risk of poverty.

 

These are among the main findings of the study: ”Why women tend to earn less than men? Assessment based on the National Transfer Accounts”, launched today by the Independent Think-Tank ”Expert-Grup”, in the framework of a public online event, with the financial support of the Austrian Development Agency and the UN Population Fund (UNFPA).

Stella Avallone, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Austria to the Republic of Moldova: ”When a country manages to promote work-life balance, to promote childcare programmes and facilitate women’s participation in the labour market, all this are paying off in economic terms and in building social cohesion. I hope that the findings of this study will support the Moldovan Government and private sector in breaking down the gender pay gap, promoting gender-responsive family policies and empowerment of women”. 

Adrian Lupusor, Executive Director, ”Expert-Grup” Independent Think-Thank: ”In terms of employment and income, the pandemic crisis has disproportionately affected women. The aim of this study is to understand from a more fundamental perspective why even up to this crisis women have a consistently lower income than men”. 

The study shows that the total deficit in women’s life cycle** is 2.3 times higher than men’s. Women enter the labour market later than men because their enrollment in higher education institutions is higher than that of men. However, the fact that the number of women with a university degree is higher is not a factor that will ensure them a higher or at least equal income to that of men. Moreover, until the age of 35, women's income from work is considerably lower than that of men, a period that coincides with the birth and upbringing of children.

Tatiana Zatic, State Secretary, Acting Minister, Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova: „In monetary value, the annual financial loss of women reached the value of about 17 thousand le (MDL) I, which means that a woman has to work two months longer to reach the average annual salary of the man for the previous year. These lifelong financial inequalities contribute to an even greater gap in the stage of receiving the old-age pension”.

Labour income of women and men becomes almost similar only by the age of 50. Subsequently, in the age range 57-66 years, there is a decrease in work income of women, due to reaching retirement age, and after 66 years they reach similar values in both sexes.

Natalia Plugaru, Assistant Representative of the United Nations Population Fund (UNFPA) in the Republic of Moldova: “The problem of lower-income women compared to men is a complex one, is rooted in gender inequality and norms that persist in society. For example, we know that very few men take childcare leave in Moldova, with women being the main caregivers. As a result, both partners suffer - fathers who lack a stronger emotional connection with their children, but also mothers who feel they have not been able to fully realize both maternal and professional potential”.

Wage discrimination of women is another factor determining the low level of income from their work. In 2019, the gender gap in total pay by the economy was 14.1%. The largest differences between men's and women's wages are in the areas of financial and insurance activities (42.9%), information and communications (35.7%), industry (20.9%), health and social assistance (with 19,6%).

Olga Gagauz, Researcher, Center for Demographic Studies of Moldova, National Institute for Economic Researcher, author of the study: “Studies in this field show that the gender pay gap is specific to all European countries. In the Republic of Moldova, this phenomenon is determined by the predominance of women in low-wage activities such as health and social assistance, education, accommodation and food activities, trade and industry, a high share of women employed incomplete working day, reduced number of them at management positions”.

A decline in the population and its ageing process is expected in the coming decades, and in these conditions increasing women's participation in the labour market is essential. What can we do now:

- Eliminate the wage gap between women and men;

- Eliminate regulatory barriers for women who want to work according to the specialities traditionally considered masculine;

- Introduction of gender quotas for management positions;

- Providing trainings to women regarding the skills needed for leadership positions;

- Facilitating the process of reintegration of women into the labor market after childcare leave;

- Promoting family-friendly policies to ensure a real work-life balance;

- Extension of quality pre-school and pre-school social services;

- Combating stereotypes regarding the social roles of women and men, including in the field of education and career guidance.

Download the study (RO) Download the presentation (RO) 

Download the infographic (EN) Download the infographic (RO)

*The study “Why women tend to earn less than men? Assessment based on the National Transfer Accounts” is developed within the UNFPA’s project “Expanding Choices: Gender-Responsive Family Policies for the Private Sector in the Western Balkans and Moldova”, implemented by UNFPA with Austrian Development Agency’s support in collaboration with Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova. 

** The life cycle deficit is a key category of National Transfer Accounts. It is calculated as the difference between age-specific consumption (private and public) and income from work, allows the measurement and analysis of the degree of economic dependence of the population during life, including gender profile

In all countries of the world during the life cycle, women earn less, on average, than men, but the difference in consumption between men and women isn't pronounced. Therefore, women are economically dependent for a longer period of time and, given the longer life expectancy, for them, there is a higher risk of poverty. This is one of the main conclusions of the study: ”Why women tend to earn less than men? Assessment based on the National Transfer Accounts”developed within the UNFPA’s project “Expanding Choices: Gender-Responsive Family Policies for the Private Sector in the Western Balkans and Moldova”, implemented by UNFPA with Austrian Development Agency’s support in collaboration with Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova.

What is the cause of gender disparities in independent economic life?

- What is the economic impact of gender stereotypes related to childcare and domestic activities?

- How do these stereotypes affect women's participation in the labour market?

- How can gender differences in economic life be reduced through public policies?

We are going to answer these questions at the launch of the study: ”Why women tend to earn less than men? Assessment based on the National Transfer Accounts”, on March 3, at 11:00 (AM). The event will take place online via the Zoom.us Platform.

The event will gather representatives of state institutions, civil society, diplomatic missions, development partners, national and international experts. 

Romanian will be the working language during the event. Simultaneous interpretation will be available in English

The agenda  

Please, register for the event until March 2, 16:00 (Chisinau time). The link to the registration form you can see below:

Registration

If you have additional questions, please contact us via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or on the telephone: +373 68 430 963. Contact person: Natalia Volontir, Communications Specialist, ”Expert-Grup”.

The study “Why women tend to earn less than men? Assessment based on the National Transfer Accounts”, is developed within the UNFPA’s project “Expanding Choices: Gender-Responsive Family Policies for the Private Sector in the Western Balkans and Moldova”, implemented by UNFPA with Austrian Development Agency’s support in collaboration with Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova.

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: