Iulia Sirghi-Zolotco

Iulia Sirghi-Zolotco

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru identificarea unui consultant local care să presteze servicii de elaborare și contribuire la diseminarea a 15 studii de caz. Studiile de caz vor avea drept scop:

 • Reflectarea importanței responsabilității sociale în sectorul educațional;
 • Valorificarea lecțiilor învățate de către școlile beneficiare ale proiectului, care au aplicat instrumentele de responsabilitate socială și metodele de gestionare a provocărilor în implementarea instrumentelor de responsabilitate socială;
 • Identificarea și descrierea rezultatelor pozitive ale intervențiilor proiectului;
 • Atragerea diferitor actori din sectorul educațional prin diseminarea mai largă a studiilor de caz.

Toate studiile de caz trebuie să se bazeze pe istoriile reale ale școlilor beneficiare ale proiectului sau școlilor și altor actori care au aplicat individual instrumentele de responsabilitate socială. Consultantul va fi responsabil de efectuarea interviurilor aprofundate cu diferiți actori pentru anumite studii de caz și va colabora cu echipa de management al proiectului, beneficiarii proiectului și partenerii regionali. 

Mai multe detalii, inclusiv calificările minime solicitate pot fi găsite în cererea de exprimare a interesului, anexată.

Candidații interesați sunt încurajați să trimită CV-ul, scrisoare de intenție precum și orice alte fișiere relevante care să demonstreze exeriența în executarea sarcinilor similare.

Dosarele de participare (CV și scrisoare de interes semnate și orice alte materiale la discreția aplicantului) vor fi depuse la adresa de mai jos, personal, sau prin poștă, fax sau e-mail, până la data de 31 iulie, 2017, ora 19:00 (ora Republicii Moldova).

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP

Către: Iulia Sîrghi-Zolotco | Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare, str. Pușkin, 45, etajul 2, MD-2005 Chișinău, Republica Moldova, tel: + 373 22 92 99 94, fax: + 373 22 21 21 51, adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

The paper reviews the role of oligarchs in Georgia, Moldova and Ukraine. Oligarchy can be briefly defined as a system of governance in which a small and informal group of people, using their vast economic and financial resources, is able to control a state or exert a major or dominant influence on its policy. The portfolios of economic assets of the major oligarchs of the three countries is described in some detail. The nature of their influence on policy making is further analysed, in particular the disadvantages for the governance of these countries. While these impacts differ in their detail by country, in general terms they tend towards limiting political pluralism, capturing state institutions, corruption, monopolisation, and more broadly the blocking of reform processes. Oligarchs are symptoms rather than causes of weak political institutions. The remedies correspondingly need a wide reach, including institutional capacity building, effective anti-corruption bodies, suitable public funding for political parties, effective competition policy, independence of the judiciary and of the media, supported by many features of the Association Agreements and DCFTAs with the EU. Modern economies will always need major business leaders and enterprises. The challenge is precisely to bring the oligarchs into becoming normal business leaders.

Read the report 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" anunță concursul pentru contractarea unui expert independent pentru elaborarea raportului „Evaluarea eficienței și transparenței în utilizarea mijloacelor publice destinate sectorului de sănătate”, în conformitate cu termenii de referință anexați.

Cerințe față de candidat:

• Studii superioare medicale, managementul în sănătate sau alte domenii relevante;
• Experiență în analiza politicilor în sănătate, de cel puțin 5 ani;
• Cunoștințe privind organizarea și funcționarea sistemului de ocrotire a sănătății din Republicii Moldova;
• Cunoștințe privind organizarea și prestarea serviciilor medicale, standardele și bunele practici în gestiunea acestora;
• Capacități de lucru în echipă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită la adresa de email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele:

• CV-ul personal cu indicarea experienței anterioare în elaborarea rapoartelor similare;
• Oferta financiară care trebuie să includă numărul de zile estimat pentru prestarea serviciilor, precum și remunerarea brută solicitată per zi completă (8 ore) lucrată;
• Orice alte informații relevante.

Termenul limită de aplicare este 3 iunie 2017, ora 19.00.

 

Termeni de referință

Centrul Analitic Independent Expert-Grup este în căutarea unui traducător (persoană fizică) care sa presteze servicii de traducere scrisă din română în engleză pe parcursul perioadei mai - decembrie 2017. Volumul total estimat ce trebuie tradus constituie 136 pagini standard (o pagină standard conține 1800 semne fără spații).

Calificări necesare: 

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă cu traducerea documentelor similare din română în engleză la nivel de guvern sau organizații internaționale;
 • Înțelegerea terminologiei legale și macroeconomice (experiență anterioară cu asemenea traduceri);
 • Utilizator de nivel avansat a aplicațiilor MS word, excel, internet și email.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită la iulia@expert-grup formularul de aplicare completat și semnat alături de CV-ul personal precum și orice alte materiale relevante.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 21 aprilie 2017, ora 19.00.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup este în căutarea unei companii sau persoane fizice care să efectueze auditarea IT a organizației.

Scopul auditului: identificarea principalelor riscuri legate de  accesarea neautorizată a informației păstrare pe computerele și site-urilor organizației.

Consultantul trebuie să evalueze printre altele, următoarele:

 • Teste de penetrare a site-urilor web disponibile: www.expert-grup.org, www.scoalamea.md, www.budgetstories.md precum și folosirea eficientă a resurselor utilizate;
 • Securitatea emailurilor angajaților Expert-Grup (17 emailuri existente la moment);
 • Securitatea rețelei interne, teste de penetrare a rețelei interne
 • Securitatea fișierelor și datelor aflate pe computerele angajaților, riscurile de pierdere a datelor și acces neautorizat.

Livrabile:

Consultantul va livra un raport de audit ce va include concluziile și observările detaliate remarcate pe parcursul auditării precum și recomandări specifice pe care echipa trebuie să le implementeze în vederea sporirii securității sistemelor și informațiilor.

Timpul:

Consultantul trebuie să efectueze auditul IT precum și să producă raportul de audit în perioada 20-30 aprilie 2017.

Cerințe minime:

 • Experiență cu auditarea IT a instituțiilor similare.

Persoanele și companiile interesate sunt rugate să depună o ofertă de preț precum și un CV cu indicarea competențelor și experienței pînă la data de 18 aprilie 2017, ora 10.00 prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Independent Think-Tank Expert-Grup invites all those interested at the roundtable of presenting and discussing the report “The Bridge over Prut river, version 2.0: electricity interconnection between Romania and the Republic of Moldova”.

The study aims to evaluate the various meaning of the electricity interconnection between Romania and the Republic of Moldova. It describes the existing problems in the electricity sector, in particular: the regulatory shortcomings, non-transparent bids and the implications deriving from the electricity imports from Transnistrian region. It also presents three different scenarios for interconnection with Romania and explains which of them is the most sustainable. In addition, the study brings out the lessons to be learned from Romania-Moldova natural gas interconnection.

Lastly, the study includes recommendations on the measures that shall be undertaken by the Moldovan and Romanian authorities, and the EU and Energy Community, in order to successfully implement the electricity interconnection between Moldova and Romania.

Download the agenda

Event registration form

Analiza procedurilor de achiziții publice din școlile profesionale municipale a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri. Principalele probleme și lacune țin de cunoașterea joasă a cadrului normativ existent de către principalii executanți ai achizițiilor publice, ceea ce se reflectă în completarea dosarelor de achiziții analizate. În majoritatea cazurilor, în dosare nu sunt incluse un set de documente cheie care erau obligatorii pentru executanți, precum anunțurile de intenție, procesele-verbale de deschidere și/sau evaluare, declarațiile de imparțialitate. Din discuția cu responsabilii de achiziții, s-a constat că mulți dintre ei pur și simplu nu cunosc detaliat ce documente trebuie perfectate în cadrul achizițiilor publice.


Riscurile majore depistate țin, însă, de coluziunea agenților economici, precum și favorizare unora din ei de către agenția contractantă. Riscurile de coluziune au fost depistate, în special, la procurare serviciilor de alimentare de către Centrul de Excelență în Industria Ușoară și școala profesională nr. 7, unde participă și câștigă constant trei companii înrudite din punct de vedere juridic. De asemenea, au fost depistate cazuri când două companii înrudite au câștigat contracte de executare a lucrărilor, dar prețul ofertelor lor comerciale au coincis completamente cu prețul din deviz, iar alți competitori au fost descalificați (cazul școlii profesionale nr. 4).

Descarcă publicația 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a evaluat recent procesul de achiziții publice în școlile profesionale din mun. Chișinău. Analiza a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri. Principalele probleme și lacune țin de cunoașterea insuficientă a cadrului normativ existent de către principalii executanți ai achizițiilor publice. Astfel, funcționarii responsabili nu au inclus în dosarele de achiziții un set de documente cheie, care sunt obligatorii pentru executanți, precum: anunțurile de intenție, procesele-verbale de deschidere și/sau evaluare, declarațiile de imparțialitate.

Riscurile majore depistate țin de coluziunea agenților economici, precum și favorizarea unora dintre ei de către autoritățile contractante. Riscurile de coluziune au fost depistate, în special, la procurarea serviciilor de alimentație de către Centrul de excelență în industria ușoară și școala profesională nr. 7, unde participă și câștigă constant trei companii înrudite din punct de vedere juridic. De asemenea, au fost identificate cazuri, când două companii înrudite au câștigat contracte de executare a lucrărilor și prețul ofertelor lor comerciale a coincis completamente cu prețul din deviz, alți competitori fiind descalificați.

A fost depistat un caz de divizare a achizițiilor publice prin semnarea contractelor de mică valoare în loc de licitația publică. Astfel, la începutul anului 2016 școala profesională nr. 9 a încheiat în jur de zece contracte de valoare mică pentru procurarea alimentelor în valoare de peste 460 mii lei. O procurare de așa anvergură, trebuia să fie organizată prin licitație publică. Divizarea respectivă a achiziției contravine prevederilor cadrului legal în vigoare.

În școala profesională nr. 10 s-a constat lipsa dosarelor de achiziții publice în arhivă pentru ultimii doi ani. La momentul monitorizării existau doar unele contracte de achiziții, care nu erau însoțite de restul documentelor necesare pentru efectuare achizițiilor publice (procese-verbale, darea de seamă, etc.). Din discuțiile cu actualul director și contabil al școlii a rezultat că vinovații cheie pentru haosul în documentația de achiziții sunt foștii director și contabil, care au demisionat la începutul anului.

Pentru redresarea situației și diminuarea riscurilor, acest raport vine cu o serie de propuneri punctate. Una dintre propunerile cheie ține de fortificarea capacităților instituționale a școlilor de a planifica și executa achiziții publice în corespundere cu cadrul legal în vigoare. De asemenea, a fost recomandat Consiliului Concurenței să investigheze cazurile cu risc de coluziune între companii, iar organele de drept să analizeze situația de la școala nr. 10.

Independent Think-Tank Expert-Grup is organising „MEGA: The Memorandum with IMF in the context of economic trends and forecasts for 2016-2017” conference.

The conference will include discussions on the provisions and implications of recently signed Memorandum with IMF as well as the main findings of the 15th issue of the Moldova Economic Growth Analysis (MEGA), which analyzes the key macroeconomic and sector-level trends in 2016 and 2017 and provides forecasts for key economic indicators for 2017.

High-level representatives of central public authorities, diplomatic missions, donor community and experts will attend the event to discuss the most important developments and prominent economic risks Moldova will face in the short and medium-term.

The event will be held in Romanian and English. Simultaneous translation/interpretation will be provided.

This event is organized by the Expert-Grup Independent Think-Tank with the financial support provided by the World Bank Group within the Global Partnership for Social Accountability.

To register for the event please fill in the form bellow till 6 of December 2016. 

Download Agenda 

We are really sorry, but this event is now fully booked and online registrations have been turned off. If you would like to go on the waiting list please send us an email.

 

Monitorizarea achizițiilor publice din cadrul sistemului educațional din mun. Chișinău, de către Expert-Grup, a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri legate de buna și transparenta desfășurare a acestora. Printre acestea se regăsesc practicele anticoncurențiale de coluziune între companiile participante, riscurile de corupție din partea autorităților contractante, dar și deficiențele cadrului juridic existent privind achizițiile publice.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup a realizat un raport de evaluare și monitorizare a achizițiilor publice în educație, pe perioada anilor 2012 – 2016. Printre principalele subiecte vizate în studiu se regăsesc achizițiile publice de produse și servicii de alimentație, lucrările de reparație în școlile și grădinițele municipale.

Pe cele 2 dimensiuni, studiul a evaluat riscurile de corupție și distorsionare a competiției sub toate aspectele și pe parcursul tuturor etapelor de achiziție, de la planificare până la implementare.

În cadrul analizei achizițiilor lucrărilor de reparații a fost identificat un grup de 10 companii cu anumite legături între ele (fondatori comuni sau adresă juridică comună) care câștigă un procent semnificativ din numărul contractelor de lucrări de reparație. Ele au participat în comun la rundele de achiziții, în care se văd clar elemente de mimare a competiției între ele (depunerea ofertelor fictive, refuzul contractului câștigat în favoarea companiei înrudite etc.).

De asemenea, monitorizarea directă și analiza dosarelor de achiziții publice a scos în evidență coordonarea între mai multe grupuri de companii înrudite, deci o împărțirea vădită a pieței, riscul de coluziune la acest capitol fiind considerat unul major.

În cazul procurărilor de servicii de alimentație s-a observat o divizare clară a cotelor de piață între principalii jucători, în cazul nostru, aproape exclusiv, companii publice. Analiza dosarelor de achiziții au arătat că aceste companii pregătesc ofertele lor cu anumite erori simple pentru a fi descalificate, deci are loc o coordonare și mimare a competiției între ele.

Ceea ce ține de procurarea de alimente, deși nivelul de concentrare depistat este mai mic decât în cazul achiziționării de lucrări, sunt elemente de coluziune în cazul achizițiilor desfășurate de către DETS Buiucani. Un risc de corupție identificat, însă, este transmiterea invitațiilor de participare unor companii recent înregistrate, care ulterior și câștigă o parte din volumul contractelor.

În calitate de soluții în vederea asigurării transparenței achizițiilor publice în educație, experții recomandă  o abordare sistemică și consecventă a subiectului, nu doar la nivel local, dar și la național. Modernizarea și restructurarea sistemelor informaționale existente în domeniu, utilizarea instrumentarului de analiză a achizițiilor publice în baza unor indicatori de risc, dar și a reformarea procesului de monitorizare sunt printre principalele soluții identificate, ca rezultat al raportului de evaluare și monitorizare Expert-Grup.

 

Descarcă publicația

12345678Next page
Page 1 of 8

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: What's your opinion about the measures that have been taken by Govern in order to manage the economic and social effects of COVID-19 pandemic (choose a maximum of 3)?

×

<

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: