Publications Author: Iurie Morcotîlo

Public wage bill spending: How much and how well?

Thursday, 19 October 2017 08:38 Published in Publicații Sectorul Public
Please accept our aplogies but this article is only avilable in Romanian language...

State of the Country Report 2017

Friday, 06 October 2017 10:01 Published in Publicații Raportul de Stare a Țării
Moldova’s state of the country has worsened against the background of a number of exacerbating systemic vulnerabilities...

Efficiency and Transparency of the National Fund for Regional Development

Monday, 31 July 2017 14:40 Published in Sectorul Public
This article is only available in Romanian.

Reforma sistemului achizițiilor publice din Republica Moldova – o reformă cu restanțe

Tuesday, 30 May 2017 07:09 Published in Comunicate de presă
Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE și aprobarea noii legi privind achizițiile publice, sistemul de achiziții publice din Republica Moldova a fost supus unui complex proces de reformare, însă din cauza tergiverăsării creării Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) reforma rămâne a fi înjumătățită...

Republic of Moldova - One Year Without an Institution to Solve Public Procurement Complaints

Monday, 29 May 2017 07:31 Published in Sectorul Public
This article is only available in Romanian.

MEGA, XVIth Edition: Mysteries of economic growth after the storm

Thursday, 18 May 2017 07:20 Published in MEGA- Analiza creșterii economice în Moldova
The economic growth of 2016 was higher than forecasted, but lower than the optimal level...

Achizițiile publice în cadrul școlilor profesionale din municipiul Chișinău: raport de evaluare și monitorizare

Wednesday, 28 December 2016 16:48 Published in Sectorul Public
Analiza procedurilor de achiziții publice din școlile profesionale municipale a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri...

Deepening the EU-RM relations: What, Why and How?

Monday, 28 November 2016 13:29 Published in Acordul de Asociere RM-UE
The Independent Think-Tank Expert-Grup in partnership with the Centre for European Policy Studies (CEPS) from Brussels organized the conference "The EU-Moldova Association Agreement – new opportunities and challenges", held on the 28th of November in Chișinău...

Public Procurement in the Educational System in Chisinau: Evaluation and Monitoring Report

Tuesday, 20 September 2016 12:46 Published in Sectorul Public
This article is only available in Romanian.

Каковы экономические риски для Приднестровья в 2016-2017 ? (июль 2016)

Wednesday, 27 July 2016 09:01 Published in Analiza Creșterii Economice în Transnistria
Это четвертый выпуск издания „Региональный экономический журнал: Приднестровье”, который проанализирует экономическую эволюцию Приднестровья, основные макроэкономические и секторные тенденции к концу 2015 года и предоставит прогнозы в отношении ключевых экономических показателей в 2016-2017 г...

Access the monitoring application

apl1 en
aplicat6en
apl2 en
aplicat71en
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en