Indicele de Tineret. Metodologia de cuantificare a inegalităților dintre tineri și maturi

Print
Publishing date: Tuesday, 18 August 2020
Views: 898

Bunăstarea tinerilor și integrarea reușită a acestora în procesele social-economice este condiționată de existența politicilor publice focusate pe nevoile acestui grup de populație. Politicile de tineret trebuie să fie bazate pe evidențe și să conțină obiective bine formulate care trebuie atinse, inclusiv cele care transpun Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Pentru ghidarea politicilor de tineret sunt elaborate diferite studii și instrumente statistice capabile să ateste situația obiectivă a tinerilor și dinamica schimbărilor din domeniu. Instrumentarul statistic utilizat dispune și de indici compoziți, care integrează mai mulți indicatori statistici într-o singură cifră agregată, ce prezintă evoluția dintr-un anumit domeniu într-un format concis și poate fi folosită atât de către decidenți, cât și de publicul larg. Indicii compoziți sunt calculați pentru radiografierea domeniilor de tineret atât la nivel internațional, cât și național. Drept exemplu poate servi Score Cardul de Tineret, care cuantifică situația tinerilor la nivel regional în Republica Moldova.

În procesul de elaborare a politicilor de tineret sunt utilizați preponderent indicatorii statistici care evidențiază doar evoluția în timp a situației și mai puțin aspectele de inegalitate. Majoritatea indicilor compoziți, inclusiv și Score Cardul de Tineret, prezintă situația într-un anumit moment de timp sau schimbările doar pentru grupul ,,tineri”. Acești indici permit monitorizarea schimbărilor și evaluarea politicilor publice de tineret. Totodată, acești indici nu scot în evidență toate aspectele și subtilitățile acestor politici. Un aspect important care trebuie de luat în calcul este existența și persistența unor decalaje/inegalități între tineri și alte grupuri de populație, i.e. adulții. Acest aspect este extrem de important, deoarece indicii calculați doar pe baza statisticii de tineret pot să indice un anumit progres în timp. Concomitent și alte grupuri ale populației (adulții) pot înregistra un progres și mai mare în domenii comparabile, ceea ce va conduce la amplificarea decalajelor între aceste grupuri de populație. Pentru a analiza dinamica indicatorilor statistici în domeniul de tineret atât în timp, cât și raportat la alte grupuri de referință este oportună compilarea indicelor compoziți care ar cuantifica decalajele dintre tineri și adulți. Un astfel de indice a fost deja elaborat în Republica Moldova – Indexul de Tineret 2015.

Raportul dat vine să completeze instrumentarul existent pentru cuantificarea decalajelor dintre tineri și adulți. Scopul principal al raportului este elaboreze un indice compozit al inegalităților, care ar cuantifica decalajele dintre tineri și maturi. Metodologia de calcul al acestui indice se va baza, inclusiv, și pe Indexul de Tineret 2015. Pe lângă aspectele metodologice, care descriu detaliat argumentarea, etapele și modul de compilare al indicelui de inegalități, în retrospectivă va fi calculată valoarea indicelui  pe parcursul ultimilor ani. Indicele inegalităților, calculat și actualizat cu regularitate, va servi drept un reper statistic adițional de monitorizare a politicilor publice în domeniul tineretului.

Citește și: Potrivit Indicelui de Tineret, decalajele dintre tineri și adulți rămân mari, dar dinamica este pozitivă

Descarcă metodologia


Materialul a fost realizat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Opiniile exprimate în acest studiu aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fondului Comun sau a organizațiilor donatoare.

Tags: Natalia Chitii

test

Website: test
Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: What's your opinion about the measures that have been taken by Govern in order to manage the economic and social effects of COVID-19 pandemic (choose a maximum of 3)?

×

<

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: