Bugetul orașului Călărași pentru anul 2019

Print
Publishing date: Thursday, 17 January 2019
Views: 3615

Veniturile la bugetul orașului Călărași provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Din 36,4 milioane lei pe care primăria orașului planifică să le încaseze în anul 2019, 19,5 milioane lei sau 53,5% sunt transferuri de la bugetul de stat, restul fiind venituri proprii. Venitul planificat de orașul Călărași pentru anul 2019, distribuit pe cap de locuitor reprezintă 2,510 lei.

Veniturile proprii ale primăriei Călărași se constituie din colectări ale impozitelor și alte taxe locale precum și din venituri de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată. În 2019, se prognozează venituri proprii în valoare de 16,8 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 49,8% mai mult față de 2018. Această creștere rapidă, ,se datorează faptului că primăria orașului a obținut un grant din partea Uniunii Europene în valoare de 5,9 milioane lei, venit care a fost inclus în proiectul de buget, la veniturile proprii.

boxa venituri

Pe partea de cheltuieli pot fi evidențiate 3 categorii care reprezintă cea mai mare pondere în cheltuielile totale: învățământul (32,4% din total cheltuieli), gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale (29,6% din total cheltuieli) și cultura, sport, tineret, culte și odihna (17,8% din total cheltuieli). 

calarasi imagine 1

Cheltuielile din învățământ se referă la acoperirea costurilor pentru educație timpurie. În Călărași activează 3 grădinițe-creșe cu 20 de grupe, care sunt frecventate de 570 copii cu vârsta între 2 și 7 ani. Suma totală alocată pentru întreținerea grădinițelor în anul 2019 va fi de 12,3 milioane lei, ceea ce rezultă într-un cost pentru copil de aproximativ 86 lei pe zi. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli este fi acoperită din transferurile de la bugetul de stat, circa 11,2 milioane lei. Suma respectivă va fi destinată pentru întreținerea celor 3 instituții și a personalului de aproximativ 100 de angajați, dar și pentru asigurarea alimentației copiilor. O altă parte din costul de întreținere a grădiniței este acoperit prin contribuția părinților. Plata părinților este un adaos pentru alimentația copiilor și constituie 10 lei pentru fiecare zi, contribuția totală fiind de 1,1 milioane lei.

O modificare a bugetului este planificată pentru a fi adoptată la data de 18 ianuarie 2019. Această modificare va rezulta în creșterea veniturilor și a cheltuielilor din contul creșterii transferurilor cu destinație specială din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru construcția rețelelor de aprovizionare cu apă în partea de Nord-Vest a orașului. 

boxa cheltuieli

Cea mai mare creștere a cheltuielilor planificate pentru anul 2019 are loc la categoria bugetului pentru dezvoltarea gospodăriei de locuințe și a serviciilor comunale: de la 5,3 milioane lei la 11,3 milioane lei (creștere de 112,9%).

Această creștere vine ca urmare a 2 proiecte investiționale ce se desfășoară în Călărași:

1. Proiectului investițional finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Guvernului Germaniei (organizația GIZ) „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași.” Costul estimativ total al proiectului este de 48,8 milioane lei, contribuția Primăriei Călărași fiind de 3,8 milioane lei. Proiectul are un termen de implementare de 36 de luni, iar printre rezultatele scontate ale proiectului pot fi enumerate următoarele: reabilitarea a 13,7 km rețea de apeduct și 4,6 km rețea de canalizare, extinderea cu 4,1 km a rețelei de apeduct, conectarea a 9,300 cetățeni la sistemul reabilitat de aprovizionare cu apă și a 5,700 cetățeni la sistemul reabilitat de canalizare.
2. Proiectul investițional finanțat de către Uniunea Europeană „Licurici în inima codrilor.” Costul estimativ al proiectului este de 13,9 milioane lei. Contribuția Primăriei Călărași este de 2,8 milioane lei ceea ce reprezintă 20% din costul total al proiectului. Obiectivul proiectului este de a eficientiza cheltuielile de iluminat public stradal prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele de tip LED. Totodată, urmează a fi înlocuiți o parte din pilonii de electricitate. Lungimea totală a rețelelor care vor fi reabilitate constituie 47 km. Conform estimărilor organizației IDIS Viitorul, care este partenerul primăriei în implementarea proiectului dat, economiile anuale obținute de bugetul local de pe urma înlocuirii corpurilor de iluminat, se ridică la 130 mii lei anual.

Suma totală a investițiilor în aceste două proiecte este de 62,7 milioane lei, ceea ce reprezintă aproape 2 bugete anuale ale primăriei orașului Călărași. Aproape 90% din investiție constituie fondurile externe, contribuția primăriei fiind de 6,6 milioane lei. Cu alte cuvinte, dacă am raporta la numărul de locuitori ai orașului, primăria va investi în aceste două proiecte 468 lei din venituri proprii pentru fiecare locuitor al orașului, obținând un beneficiu din susținerea externă de 3,978 lei pentru fiecare locuitor. 

suma investita locuitor

venituri cheltuieli

Accesează nota


Analiza a fost efectuată în cadrul proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de „Expert-Grup”, cu susţinerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA.

Tags: Natalia Chitii

test

Website: test
Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: What's your opinion about the measures that have been taken by Govern in order to manage the economic and social effects of COVID-19 pandemic (choose a maximum of 3)?

×

<

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: