La Punct. Sistemul financiar: de la transparență la încredere

Print
Publishing date: Thursday, 10 May 2018
Views: 4215

După acțiunile imediate de stabilizare a sectorului bancar din perioada 2014 – 2015 un amplu proces de reformă a fost demarat. În concordanță cu angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare, reformele s-au extins și asupra altor sectoare financiare, cum ar fi sectorul asigurărilor, piața de capital sau sectorul financiar nebancar. În linii generale reformele urmăresc transpunerea în legislația națională a celor mai noi și bune practici aferente supravegherii și reglementării sectorului financiar, inclusiv măsuri sporite de transparență și dezvăluire a informațiilor. În momente de criză, anume un grad înalt de transparență și responsabilitate din partea instituțiilor financiare reprezintă acel element care poate menține încrederea participanților și asigura stabilitatea piețelor. 

La nivel național, instituțiile financiare printre care băncile și companiile de asigurări, sunt definite drept entități de interes public. Anume această caracteristică presupune că instituțiile financiare au obligația de menține un grad înalt de transparență prin publicarea de informații relevante din procesul de activitate. Informații de ordin financiar, cele privind riscurile la care se expun sau detalii cu privire la acționari și administratori sunt printre cele mai importante categorii de informații pe care publicul larg are dreptul să le cunoască. Totodată, în vederea respectării acestor norme, cadrul legislativ ce guvernează sistemul financiar transpune de o manieră generală cerințele de publicare și dezvăluire a informațiilor, mijloacele de publicare, frecvența acestora și eventualele sancțiuni. În aceste condiții, o serie acțiuni specifice urmează a fi încă realizate, acțiuni care în final ar pentru a asigura un grad ridicat de transparență, înțelegere și apreciere a situației reale din sistemul financiar național. Printre cele mai importante acțiuni pentru perioada următoare ar fi:

  • Finalizarea procesului de transparentizare a tuturor acționarilor din cadrul entităților de interes public – după  băncile sistemice, transparentizarea acționarilor trebuie să continue și pentru băncile mai mici, companiile de asigurări sau alte entități financiare (ex. companii de micro-finanțare sau cele de leasing). Totodată, procesul de transparentizare trebuie să ia în calcul și componenta de evaluare a calității și reputației beneficiarilor finali, precum și capacitatea acestora de a susține financiar instituția în caz de criză;
  • Asigurarea implementării unui mecanism adecvat de guvernanță corporativă – pentru a fi stabil, sistemului financiar are nevoie de instituții solide administrate în mod adecvat. În acest sens, instituțiile financiare trebuie conduse de persoane profesioniste și integre în contextul existenței unui mecanism exemplar de guvernanță corporativă. Toate instituțiile financiare trebuie să asigure existența unor organe de conducere funcționale, compuse din persoane cu competențe profesionale solide și o reputație bună în mediul de afaceri.
  • Elaborarea și adoptarea actelor normative conexe în materie de transparență și dezvăluire a informațiilor –pe lângă legile de bază care guvernează sistemul financiar, o serie de alte acte normative ce transpun cerințe specifice de transparență și publicare a informațiilor urmează a fi elaborate și adoptate. În cadrul acestora urmează a fi stabilite expres tipul informațiilor ce urmează a fi publicate și modul de prezentare către publicul larg. 
  • Asigurarea înstrăinării pachetelor de acțiuni către investitori de bună calitate – pachetele de acțiuni ale mai multor bănci și companii de asigurări scoase la vânzare urmează a fi vândute către investitori strategici de bună calitate. Pentru activizarea procesului dat a fost adoptat cadrul juridic necesar care include o procedură coerentă de vânzare a acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor de transparență a acționarilor. Totodată aceasta stabilește criteriile de determinare a prețului, a termenelor de vânzare și modalitatea de compensare a foștilor deținători;
  • Demararea activității Depozitarului unic central – în perioada următoare urmează a fi definitivate toate activitățile legate de punerea în aplicare a DCU. Acest mecanism de ținere a valorilor mobiliare a entităților de interes public va aduce un plus de siguranță și claritate în ceea ce privește beneficiarii finali și va asigura un grad mai ridicat de transparență pentru sistemul financiar național. 

Descarcă publicația (ro)  Descarcă publicația (ru)

Tags: Natalia Chitii

test

Website: test
Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: What's your opinion about the measures that have been taken by Govern in order to manage the economic and social effects of COVID-19 pandemic (choose a maximum of 3)?

×

<

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: