La Punct. Lipsa rapoartelor întreprinderilor de stat: neglijență sau intenție?

Print
Publishing date: Thursday, 03 May 2018
Views: 4309

În luna martie 2016, legea privind întreprinderea de stat a fost modificată, cu includerea unui nou capitol cu privire la dezvăluirea informației. În rezultat, pînă la data de 30 mai a anului 2017, circa 80 de întreprinderi urmau să publice raportul anual pentru 2016. Până la introducerea acestei modificări, nu exista nicio prevedere legală care să solicite dezvăluirea de informații din partea întreprinderilor de stat. Iar întreprinderile care efectuau acest lucru, o făceau din voință proprie și nu din considerent legal. Prin urmare, modificarea respectivă a urmărit creșterea transparenței întreprinderilor de stat, impunând față de acestea un tratament echivalent cu cel aplicat societăților pe acțiuni tranzacționate la bursă, care sunt obligate să se conformeze unor standarde minime de dezvăluire a informației cu scopul protejării intereselor tuturor acționarilor. Printre altele, raportul anual al întreprinderilor de stat trebuie să conțină o dare de seamă a conducerii, o descriere completă a dezvoltării întreprinderii și a performanțelor sale, o prezentare a principalelor riscuri și nu în ultimul rând situațiile financiare anuale, inclusiv retribuțiile membrilor organelor de administrare, de conducere și de supraveghere.

În ciuda adoptării noului cadru legal, transparența joasă a întreprinderilor continuă să fie o problemă majoră, contribuind indirect la o performanță slabă a acestora. Deocamdată, modificarea legii privind întreprinderea de stat nu a atins obiectivul creșterii accesului la informație a publicului larg. Se consideră că raportul anual al întreprinderii este făcut public dacă acesta este plasat, pe pagina sa web și pe pagina autorității publice în administrarea căreia se află întreprinderea. În scopul evaluării aplicării prevederii respective, au fost analizate paginile web a 10 cele mai mari întreprinderi de stat după volumul încasărilor din vânzări, dar și a autorităților cu rol de fondator. Cumulativ, aceste întreprinderi au avut vânzări de 5,7 mld. MDL, ceea ce reprezintă peste 4% din PIB. Analiza denotă faptul că nici una din aceste întreprinderi nu s-a conformat pe deplin noilor prevederi ale legii privind întreprinderea de stat, cu privire la dezvăluirea informației, care au intrat în vigoare în primul trimestru al anului 2016 (Tabelul 1).

Capture

Din 10 întreprinderi, doar 3 au publicat un raport anual de activitate, dintre care nici unul nu este complet, fiind omise informații precum raportul conducerii, nivelul retribuției organelor de administrare sau riscurile cu care se confruntă întreprinderea. Totodată, cel puțin două întreprinderi nu au publicat nici măcar rapoartele financiare în formă brută (bilanț contabil, raport de profit și pierdere).

Descarcă publicația (ro)  Descarcă publicația (ru)

Tags: Natalia Chitii

test

Website: test
Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: What actions are needed to support the companies during the corona crisis (choose a maximum of 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: