Ratingul transparenței acționarilor băncilor din Moldova, aprilie 2017

Print
Publishing date: Wednesday, 03 May 2017
Views: 9494

Având la bază recentele evenimente din sectorul bancar autohton, transparența acționarilor a devenit un factor esențial pentru recăpătarea încrederii în sistem. În acest sens, Ratingul transparenței acționarilor băncilor din Moldova a fost gândit ca un instrument de monitorizare a nivelului transparenței și de stimulare a creșterii acestuia. În baza metodologiei elaborate de Expert-Grup, a fost calculat ratingul transparenței la situația din luna aprilie 2017. În urma aplicării metodologiei menționate, a fost obținută o nouă structură a clasamentului, rezultatele fiind prezentate în ordine alfabetică mai jos.

rating banci

Comparativ cu ediția precedentă a ratingului (iulie 2016) singura modificare în clasament este atribuită B.C. Moldindconbank care înregistrează urcarea în clasament cu o poziție, în timp ce celelalte bănci continuă să-și mențină poziția anterioară. Modificarea dată a fost posibilă urmare a măsurilor întreprinse de Banca Națională a Moldovei (BNM) asupra unor acționari care cumulativ dețin o cotă semnificativă în capitalul B.C. Moldindconbank. Respectiv, în urma procesului de analiză și evaluare a acționarilor, BNM a identificat un grup de persoane care acționau concertat în raport cu această bancă și care anterior au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Drept rezultat, prin decizia Comitetului executiv au fost suspendate drepturile acestor acționari și a fost instituit regimul de intervenție timpurie în vederea asigurării unei conduceri sănătoase și prudente în perioada de soluționare a deficiențelor identificate și restabilirii structurii de proprietate. În urma acestor evenimente, constatăm că situația privind transparența acționarilor se consolidează, anumite lacune și deficiențe continuând a fi prezentate doar de anumiți acționari în mod individual, și nu la nivel agregat de careva bănci.

Totodată, conform angajamentelor asumate în cadrul noului Memorandum de finanțare cu FMI, BNM a demarat un proces de identificare și evaluare a beneficiarilor finali ai tuturor acționarilor bancari, proces care în final urmărește să asigure transparența definitivă a structurilor de proprietate. Conform planului și calendarului aprobat, procesul de evaluare și transparentizare urmează a fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie 2017, eventual fiind pregătite măsuri de corectare a deficiențelor identificate. Totuși, odată finisat acest proces nu înseamnă în mod automat că și transparența față de publicul larg va crește. Prin urmare, Expert-Grup va continua sa monitorizeze transparența acționarilor bancari prin intermediul paginilor web a băncilor astfel încât elementul de transparență și cunoaștere a proprietarilor de acțiuni bancare să se realizeze nu doar în relația bănci-BNM, dar și în relația bănci-clienți/opinie publică.

Nu în ultimul rând, nevoia existenței unor instituții financiare ce sunt gestionate într-un mod transparent, prudențial și onest este imperativă în vederea revenirii încrederii în sector și fortificării relației bancă-client. Având în vedere eforturile depuse, atât de mediul bancar, cât și de BNM, suntem convinși că aducându-și aportul toți acționarii pot atinge un nivel ridicat de transparență. În primul rând, pentru atingerea acestui obiectiv considerăm că informația prezentată pe paginile web ale băncilor cu privire la acționari bancari trebuie să conțină beneficiarii finali reali (efectivi) ai acțiunilor și nu pe cei nominali (în cele mai multe cazuri beneficiarii nominali sunt persoane interpuse care reprezintă interesele beneficiarilor reali). În al doilea rând, pentru cunoașterea clară a beneficiarilor finali este importantă prezentarea de informații suplimentare despre aceștia, cum ar fi CV-ul, date privind specificul activității acestora și/sau modul de implicare în activitatea băncii. Anume aceste criterii ar putea aduce un grad de transparență ridicat acționarului, și în final structurii de proprietate în ansamblu a băncii. În acest sens, încurajăm în continuare băncile și acționarii acestora să dezvăluie informații relevante despre ei, fapt ce ar crea un plus de imagine și de responsabilitate asupra sectorului bancar, precum și ar fortifica relațiile cu clienții, investitorii potențiali și mediul economic general.

Citește publicația 


Acest document este publicat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul financiar oferit de Ambasada Olandei de la București. Opiniile din acest document aparțin autorilor și nu reflectă opinia donatorilor.

Tags: Natalia Chitii

test

Website: test
Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: