Transparența bugetară în Instituțiile și Autoritățile Publice Centrale

Print
sursa foto:oficial.md sursa foto:oficial.md
Publishing date: Monday, 21 November 2016
Views: 9227

Analiza paginilor web a Autorităților Publice Centrale cu privire la nivelul de transparență a utilizării banilor și patrimoniului public a scos la iveală că marea majoritate nu publică informații cu referire la acest subiect. Doar câteva instituții fac excepție de la această situație, printre acestea fiind: Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății. Din 8 documente monitorizate, aferente anului 2015, cel mai răspândit document publicat de autorități este Raportul de Activitate, care pentru multe instituții este unicul document publicat. Totodată, există 15 instituții din 38 analizate care pentru anul monitorizat nu au publicat nici un document din cele analizate.

În ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre transparența decizională, date deschise și în general despre accesul la informațiile cu caracter public. În acest sens, unele entități publice au depus eforturi susținute pentru a se încadra în anumite standarde cerute de legislație și de politicile de stat. Însă, cu referire la faptul cum instituțiile cheltuiesc banii alocați pentru exercitarea atribuțiilor acestora și pentru implementarea programelor bugetare se face foarte puțin.

Mai mult ca atât, chiar dacă unele instituții publice dezvăluie careva date financiare generale, acestea nu sunt însoțite de informații non-financiare și explicații narative. Impresia generală este că entitățile publice mai curând încearcă să ascundă sau să prezinte o informație din care să nu poți avea imagine comprehensivă asupra cheltuielilor. Situația este și mai proastă, atunci când vine vorba de prezentarea cheltuielilor în detalii și imediat după efectuarea acestora.

Pentru a evalua starea de lucruri privind transparența bugetară la nivel de autorități publice centrale în perioada 20/10/2016 – 16/11/2016, a fost efectuată monitorizarea documentelor publicate de instituțiile publice cu referire la bugetul de care sunt responsabile. Au fost monitorizate paginile web ale organelor și autorităților publice centrale (lit. A din Clasificația organizațională[1]). Monitorizarea a fost efectuată pe 8 documente de bază ce caracterizează transparența bugetară cu referire la anul 2015, împărțite în 2 categorii convenționale: (i) documentele ce țin de transparența cheltuirii banilor de către însăși entitățile publice, și (ii) documentele ce țin de implementarea programelor bugetare ce sunt în responsabilitatea instituției. Este bine de menționat că în anumite cazuri, informațiile din ambele categorii se intersectează, iar pentru unele entități această divizare nu este pe deplin relevantă.

[1] Ordinul Ministerului Finanțelor nr 208/24.12.2015 privind Clasificația bugetară. 

Citește publicația (PDF)


soros logo

Acest studiu a fost elaborat de Expert-Grup în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: Monitorizarea transparenței și promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, Programul Bună Guvernare. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Soros-Moldova sau al partenerilor acesteia.

 

Tags: Natalia Chitii

test

Website: test
Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: What's your opinion about the measures that have been taken by Govern in order to manage the economic and social effects of COVID-19 pandemic (choose a maximum of 3)?

×

<

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: