Concurs de angajare

Publishing date: Thursday, 15 November 2012
Views: 4114

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a unui expert sau grup de experți care să presteze servicii de consultanţă privind elaborarea raportului de evaluare a eficienței și transparenței în utilizarea mijloacelor publice destinate domeniilor culturii, patrimoniului cultural,  artei, editării, poligrafiei, comerțului cu carte și biblioteci.

Sarcini specifice:

  • Va participa la definitivarea conceptului și structurii raportului integral, pentru a asigura o interconexiune efectivă între diferite subiecte și domenii analizate în raport;
  • Va analiza starea și evoluția în domeniile culturii și artei (arte plastice și aplicate, film și cinematografie, literatură, arhitectură, artele spectacolului) în raport cu utilizarea resurselor materiale și financiare alocate pentru acestea în ultimii 3-5 ani;
  • Va analiza cadrul legal, instituțional și politicile în domeniile menționate pentru a stabili în ce măsură acestea asigură alocarea eficientă și efectivă a resurselor;
  • Va formula recomandări pentru sporirea utilizării resurselor materiale și financiare disponibile;
  • Va participa la elaborarea concluziilor și recomandărilor generale;
  • Va participa la prezentarea publică a Raportului.

Pentru mai multe detalii va rugăm să găsiți termenii de referință anexați.

Candidații interesați sunt rugați să depună CV-ul și o scrisoare de referință/recomandare până la data de 27 noiembrie 2012 la următoarea adresă:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu subiectul „Transparență mijloace publice”.

 

Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!