Extindere termen: Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a unui/unei asistent/e de proiecte

Publishing date: Tuesday, 23 October 2018
Views: 1534

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a unui/unei asistent/e de proiecte.

1. Natura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminat. Perioada de probă – 3 luni;
2. Regimul de muncă: 40 de ore pe săptămână, de regulă de la 9.00 până la 18.00, de luni până vinerii;
3. Data de start: negociabilă;
4. Locul de muncă: biroul Expert-Grup.

Principalele sarcini ale asistentului/ei de proiect țin de:

 • Elaborează și organizează activități ce țin de comunicarea de proiecte a Expert-Grup;
 • Redactează materialele elaborate de Expert-Grup și asigură imprimarea și distribuirea lor electronică și pe suport de hârtie;
 • Monitorizarea aparițiilor media în online și presă scrisă;
 • Contribuie la îmbunătățirea comunicării interne;
 • Ține registrul corespondenței Expert-Grup;
 • Asigură aspectele logistice la organizarea evenimentelor Expert-Grup puse în sarcina sa (expedierea invitațiilor, multiplicarea seturilor pentru participanți, pregătirea încăperii, verificarea prezentei la eveniment, fotografierea în timpul evenimentului etc.);
 • Asistă logistic Directorul serviciului administrative, financiar și comunicare.

Pentru suplinirea acestei poziții, candidații trebuie să satisfacă următoarele criterii:

 • Diplomă de Licență sau de Master în comunicare, jurnalism, economie sau alte domenii relevante;
 • Acuratețe și promptitudine;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română, engleză și rusă;
 • Folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
 • Cunoștințele de bază în domeniul economic și politicile publice vor constitui un avantaj.

Condiții de muncă:

 • Mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională;
 • Salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;
 • Regim de muncă flexibil.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV-ul și scrisoarea de intenție care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la data de 30 octombrie 2018, ora 10.00 la adresa electronica  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de intenție depuse, urmată de un interviu. Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către Expert-Grup a informației furnizate de candidat/ă.

 

Print

Access the monitoring application

apl1 en
aplicat6en
apl2 en
aplicat71en
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en