Conferința finală: Contribuția societății civile și a sectorului privat la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

Publishing date: Thursday, 30 May 2013

Additional Info

  • Event date: Thursday, 06 June 2013
  • Event time: 10:00 - 16:30
  • Location: hotel Codru, sala Rose
  • Available seats: 100
  • Address: str. 31 August 1989, 127, Chișinău
  • Contact person: Dima Belan
  • Contact phone: + 373 22 27 67 85
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Views: 5953

Conferința „Contribuția societății civile și a sectorului privat la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului” se va desfășura la data de 6-7 iunie 2013 și va discuta rolul societății civile și al sectorului privat în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și dezvoltarea Republicii Moldova după 2015 (post-ODM agenda), precum și va face totalurile activităților proiectului.

Conferința este structurată în 8 paneluri de discuții axate pe domeniile prioritare identificate pe parcursul procesului de consultări publice:

Panel 1: Reducerea sărăciei extreme și a foamei

Panel 2: Realizarea accesului la învăţământ gimnazial

Panel 3: Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor

Panel 4: Reducerea mortalităţii copiilor

Panel 5: Îmbunătăţirea sănătăţii materne

Panel 6: Combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei

Panel 7: Asigurarea unui mediu durabil

Panel 8: Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

Conferința se desfășoară în cadrul proiectului „Contribuţia societăţii civile şi a sectorului privat la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea sărăciei în contextul dezvoltării durabile, inclusiv urmărirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și alte obiective convenite pe plan internațional. Proiectul a analizat contribuțiile pe care le au organizațiile societății civile moldovenești și sectorul privat în implementarea ODM-urilor în domenii ca: educația, sănătatea, dezvoltarea economică, politicile sociale, transportul, comunicațiile, vama și politicile de tineret. Proiectul a îmbunătățit nivelul de informare a Guvernului, ONG-urilor, sectorului privat și a cetățenilor despre importanța atingerii țintelor ODM către sfârșitul anului 2015 și a consolidat capacitățile ONG-urilor și companiilor private de contribuire la implementarea ODM-urilor.

Event registration form

Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup is asking you: How will the labor market in the Republic of Moldova change in the context of COVID-19 (choose top 3)?

×