Expert-Grup, Primăria Soroca şi Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA" au semnat un memorandum de colaborare pentru a spori nivelul de transparenţă bugetară la nivel local

Print
Publishing date: Friday, 07 September 2018
Views: 2734

Vineri, 7 septembrie, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Primăria oraşului Soroca şi Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA" au semnat un memorandum multilateral de cooperare în cadrul proiectului Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”. Proiectul este sprijinit de Ambasada Olandei şi are drept scop creșterea nivelului de înţelegere, conștientizare și monitorizare a bugetului local. 

Astfel, partenerii și-au exprimat voința și sprijinul reciproc pentru sporirea transparenței bugetare în orașul Soroca prin informarea comprehensivă și la timp a cetățenilor localității privind alocarea și cheltuirea banilor publici, precum și prin participarea acestora la toate etapele procesului bugetar. 

„Semnarea acestui memorandum este primul pas în realizarea unui proiect care vine să sprijine primăria Soroca în stabilirea unei mai buni comunicări și implicări a cetățenilor pe subiectele ce țin de buget. Aceasta va permite nu doar o mai bună informare a cetățenilor, care sunt și principalii beneficiari, despre activitatea autorității, ci de asemenea va contribui la o mai bună identificare a priorităților și sporirii controlului public asupra cheltuielilor primăriei. Toate acestea pot fi atinse doar în baza unui parteneriat strâns dintre diferiți actori ai societății, în care Primăria își asumă un rol de lider”, a subliniat coordonatorul proiectului, Dumitru Budianschi.

La rândul său, Mihail Grabciuc, viceprimarul municipiului Soroca, a menţionat: „Primăria depune toate eforturile pentru a fi respecta principiul transparenței în toate activitățile. Ușile birourilor sunt mereu deschise și le răspundem cetățenilor atunci când vin cu solicitări. Obișnuim să desfășurăm audieri publice și utilizăm rețelele sociale pentru a afla părerea cetățenilor și să identificăm împreună soluțiile la problemele lor”.

Iar pentru Ion Babici, președintele Centrului de Resurse pentru Tineret „DACIA", participarea cetățenească înseamnă o bună guvernare transparentă: „Este important ca cetățenii să fie activ implicați atât în procesul decizional, cât și după luarea deciziei. Iar în acest sens, trebuie să dezvoltăm cultura de participare a cetățenilor. Doar în așa fel autoritatea publică locală va conștientiza că acest lucru este doar în interesul său deoarece locuitorii vor vedea rezultatele implicării. Sperăm că parteneriatul centrului nostru cu Expert – Grup și Primăria municipiului Soroca ne va ajuta să fim mai eficienți și să fim de ajutor în monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei la nivel local”. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”, care este implementat de „Expert - Grup”, cu susţinerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA. Proiectul urmărește creşterea, în rândul populaţiei și al societăţii civile locale, a nivelului de înţelegere, conștientizare și monitorizare a bugetării, a ciclurilor și a documentelor bugetare, și împuternicirea locuitorilor să-şi asume un rol mai activ în consultările și supravegherea bugetelor locale.

Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!