Fondul Național pentru Dezvoltare Regională - un instrument subutilizat în dezvoltarea economică din regiuni

Print
Masă rotundă, 11 iulie 2017 Masă rotundă, 11 iulie 2017
Publishing date: Tuesday, 11 July 2017
Views: 6610

Astăzi, 11 iulie, Centrul Analitic Independent Expert-Grup aduce în discuție, în cadrul unui eveniment public, modul de utilizare al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), impactul și eficiența investițiilor din acest Fond asupra dezvoltării regionale. Cu un buget de circa 150 - 200 mln. MDL anual, aproximativ 1% din veniturile Bugetului de Stat, alocările din FNDR continuă să aibă un impact incert asupra dezvoltării regionale.

Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova presupune și o dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost creat cadrul instituțional pentru dezvoltare regională și ca principala sursă de finanțare FNDR. Cu toate acestea, circa jumătate din proiectele implementate cu finanțarea din FNDR au fost mai curând de anvergură locală, nu și regională. Astfel, destinația acestui Fond nu a fost respectată în totalitate.

Potrivit experților, eficiența utilizării fondurilor publice la nivel regional este subminată de pregătirea slabă din punct de vedere conceptual a proiectelor și a documentației tehnice. Acest fapt duce la tergiversarea implementării acestora și la costuri adiționale. Pentru a spori calitatea proiectelor este imperativă lărgirea cadrului participativ de elaborare a acestora, prin implicarea mai activă a mediului privat și altor actori regionali și naționali.

Transparența este un alt neajuns esențial al FNDR, începând cu elaborarea cadrului național de politici, pregătirea proiectelor și finalizând cu raportarea fondurilor publice destinate dezvoltării regionale. Analiștii consideră că autoritățile responsabile de gestionarea Fondului și entitățile de luare a deciziilor strategice nu au asigurat publicarea unui set critic de documente ce ar explica modul de utilizare a banilor din FNDR. Acest fapt compromite transparența în cheltuirea banilor Fondului și nu permite identificarea problemelor - cheie cu care se confruntă dezvoltarea regională din Republica Moldova.

Pentru a crește eficiența și impactul investițiilor din FNDR este necesară modificarea paradigmei pentru dezvoltare regională, prin revizuirea cadrului actual de politici. De asemenea, un accent mai mare trebuie pus asupra evaluării impactului proiectelor pentru dezvoltare regională. Pentru a spori transparența în acest domeniu, se recomandă extinderea prevederilor privind transparența din Manualul operațional privind modul de utilizare a mijloacelor FNDR, prin includerea elementelor de informare, consultare și implicare. De asemenea, este important ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor să asigure respectarea principiilor de transparență în valorificare Fondului.

Contacte pentru mass-media

Natalia Chitii, specialist în comunicare,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Citește publicația 


soros logoPrezentul document a fost elaborat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenței și promovarea controlului public” finanțat de Fundația Soros-Moldova. Totodată, numai autorii sunt responsabili de afirmațiile din acest document, care nu sunt în mod necesar împărtășite de finanțator sau de persoanele care au făcut comentarii. Expert-Grup nu adoptă poziții colective.

 

 

 

Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Expert-Grup asks you: How the labor market in the Republic of Moldova, will change in the context of COVID-19 (choose top 3)?

×