Autoritățile trebuie să revadă mecanismele de stimulare ale creditării sănătoase a economiei Moldovei

Print
sursa foto: infotag sursa foto: infotag
Publishing date: Thursday, 13 April 2017
Views: 4395

Chișinău, 13 aprilie // Centrul Analitic Expert-Grup, a lansat astăzi, 13 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, un apel pentru demararea unor politici complexe în vederea depășirii crizei de încredere dintre bănci și economia reală și stimulării expansiunii creditului bancar. Experții atrag atenția că, potrivit celor mai recente date disponibile (februarie 2017 față de februarie 2016), stocul creditelor a scăzut cu peste 3 miliarde MDL, iar cel al creditelor neperformante a crescut cu circa 2 miliarde MDL. Acest proces de dez-intermediere financiară subminează activitatea investițională și creșterea economică durabilă. În contextul acumulării unui excedent enorm de lichidități (circa 7 miliarde MDL) în sectorul bancar, experții consideră imperativă canalizarea acestor resurse în sectorul real în vederea stimulării creșterii economice durabile și non-inflaționiste. În acest sens, Expert-Grup a lansat 3 documente de politici care propun soluții în vederea extinderii accesului întreprinderilor la resursele de creditare ale băncilor, impulsionarea creditării pe termen lung, dar și prevenirea eventualelor fraude și activități excesiv de riscante din partea băncilor.

Per ansamblu, experții consideră că procesul dezvoltării unor soluții viabile trebuie să se orienteze spre 3 direcții distincte, și anume:

  • Soluții în vederea diminuării costului resurselor financiare, extinderii termenului de maturitate și dezvoltării instrumentelor financiare noi;
  • Soluții în vederea eliminării și/sau reducerii portofoliilor de credite neperformante;
  • Soluții în vederea optimizării cadrului normativ și procedural aferent activității bancare, inclusiv procesului de creditare (legislația cu privire la gaj și ipotecă, cadrul de reglementare a evaluatorilor etc.).

Dumitru Pîntea, economist din cadrul Expert-Grup, consideră că revigorarea pe termen scurt a creditării poate avea loc prin aplicarea unor instrumente de creditare mult mai adaptate activității comerciale cum ar fi cambia, operațiunile de factoring, creditul importator/exportator, scrisori de credit, alte instrumente specifice domeniului „trade finance” (rom: finanțarea comerțului).

În vederea stimulării finanțării investițiilor pe termen lung, experții recomandă emiterea valorilor mobiliare de stat (VMS) pe termen lung, sporirea accesului investitorilor privați la piața VMS-urilor, eliminarea politicilor de discriminare a pieței de capital, crearea infrastructurii eficiente pentru intermedierea financiară pe piața nebancară, precum și crearea cadrului pentru apariția noilor intermediari de resurse pe termen lung. La momentul de față, scadența medie ponderată a VMS-urilor aflate în circulație este de 6.5 luni, iar a creditelor noi acordate în 2016 de 29 de luni, ambii indicatori fiind mult sub media regională.

Eugen Ghilețchi, economist din cadrul Expert-Grup, consideră că succesul acestor politici depinde de calitatea colaborării între instituțiile statului, dar și capacitatea de a asigura un cadru macroeconomic stabil și previzibil. Alternativ, orice încercare izolată a autorităților de a aborda una dintre probleme precum scadența scurtă a obligațiunilor de stat sau lipsa fondurilor private de pensii, fără un set de acțiuni clar multidirecțional, se va solda cu eșec.

Nu în ultimul rând, expansiunea creditării și extinderea accesului la finanțare trebuie să aibă loc în mod sustenabil și non-inflaționist. În vederea prevenirii eventualelor practici frauduloase sau excesiv de riscante, experții recomandă fortificarea mecanismului de sancționare a băncilor comerciale și ajustarea deplină a acestuia la prevederile Basel III.

Adrian Lupușor, director executiv Expert-Grup, consideră că subiectul extinderii accesului la finanțe pe termen lung trebuie să devină o preocupare prioritară pentru Guvern, Comisia Națională a Pieței Financiare, dar și Banca Națională a Moldovei (chiar dacă ultima urmărește strategia de țintire a inflației). Excesul de lichidități din sectorul bancar, dar și subdezvoltarea pieței a VMS-urilor și a celei de capital, reprezintă oportunități reale pentru impulsionarea dezvoltării durabile a economiei Moldovei. Prin urmare, este de datoria autorităților vizate să se coalizeze în vederea explorării acestui potențial.

Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: