De unde vine și cât ne costă corupția în municipiul Chișinău?

Print
sursa foto: undp.org sursa foto: undp.org
Publishing date: Thursday, 06 April 2017
Views: 4258

Chișinău // 6 aprilie Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” face publice rezultatele studiului privind evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări a municipiului Chișinău. Potrivit experților, riscurile corupționale pentru serviciile prestate de administrația locală a municipiului Chișinău se estimează la 111,7 milioane lei anual. Doar taxele neoficiale pentru eliberarea autorizațiilor în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului s-ar cifra la 6 milioane lei pe an.

Potrivit autorilor, cadrul legal existent prezintă 2 constrângeri importante și anume: existența lacunelor în cadrul noii legi privind statutul municipiului Chișinău, care lasă spațiu pentru deciziile unilaterale ale Primarului General, dar și legislația existentă cu privire la privatizarea terenurilor, a spațiilor nelocuite și a terenului aferent, care permite privatizarea terenurilor și a spațiilor nelocuibile cu mult sub prețul pieței.

Instabilitatea procesului bugetar municipal, cauzată de întârzierile aprobării Legii Bugetului și tradiționalele dispute din cadrul Consiliului Municipal, prezintă un risc sporit de corupție, în lipsa unui sistem fiscal bine pus la punct, în care taxele și impozitele locale pot fi utilizate drept instrument de influență și corupere administrativă. Cele mai importante surse de corupție la acest capitol sunt impozitele pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială, taxa de piață, taxa pentru unităţile comerciale.

În calitate de prestatori a 40 de servicii publice, Primăria și direcțiile Consiliului Municipal crează, în ansamblu, un mediu susceptibil corupției, prin procesele pe care le generează, înregistrând o serie de lacune prin: existența unui număr mare de actori implicați în procesul de oferire a serviciilor, transparența insuficientă, lipsa unui registru unic care să monitorizeze fluxul de cereri de obținere a serviciilor solicitate și a serviciilor eliberate.

În ceea ce privește activitatea celor 63 de întreprinderi municipale fondate de către CMC, autorii studiului, atenționează asupra indisponibilității sau inexistenței datelor relevante privind activitatea întreprinderilor, a indicatorilor de performanță și a proceselor de prestare a serviciilor, din care pot rezulta riscuri de corupție. În același timp, datele disponibile, au indicat asupra performanțelor scăzute, pierderilor anuale înregistrate și formalizării de raportare. Cele mai importante riscuri sunt prezentate de: influența factorului politic, majorarea artificală a cheltuielor, comercializarea bunurilor gestionate la valoare de bilanț, cu încasarea diferenței sub forma de comision ilegal; micșorarea cotei părți a CMC în urma emisiilor ascunse de acțiuni, în scopul preluării controlului, falimentarea SA și preluarea controlului asupra acestora (în urma procesului de privatizare).

În cadrul studiului a fost elaborat și un registru comprehensiv al riscurilor de corupție identificate în cadrul proceselor de administrare, dar și set de recomandări pentru mitigarea fiecăruia din cele 57 de riscuri identificate, pentru ca ulterior acestea să poată fi integrate în Planul de Integritate al Primăriei Municipiului Chișinău. Conform concluziei experților, pentru a progresa în lupta cu corupția în structurile executive ale mun. Chișinău sunt necesare măsuri anticorupție ce se vor regăsi nu doar în Planul de Integritate al Primăriei, dar și în activitățile ce depășesc cadrul Primăriei.

Printre recomandările cheie elaborate de către experții se numără:

  • Delimitarea mai clară a competențelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de nivelul I şi II;
  • Delimitarea exactă între activitățile Consiliului și a structurilor executive; introducerea sistemului de vot electronic în cadrul CMC şi a mecanismului circulației electronice a documentelor;
  • Introducerea transparenței și disponibilității de accesare a informației despre condițiile, termenii și costurile de prestare a serviciilor de către PMC;
  • Elaborarea unei strategii de dezvoltare imobiliară a municipiului, care să includă o viziune integrală asupra modului în care este gestionat patrimoniul municipiului Chișinău;
  • Elaborarea unei strategii de concentrare și centralizare a achizițiilor publice, efectuate de diferite autorități contractante din municipiu;
  • Intensificarea controlului asupra activității întreprinderilor municipale prin formarea cadrului corespunzător de reglementare a serviciilor și elaborarea planurilor de investiții;
  • Promovarea mai activă a politicilor de achiziții în întreprinderile publice controlate de CMC, etc.

Studiul realizat și-a propus și analiza impactului introducerii Ghișeului Unic, în calitate de soluție pentru optimizarea procesului de prestare a serviciilor publice, reducerii riscurilor de corupție și a costurilor în procesul de prestare și obținere a serviciilor. Potrivit experților, implementarea Ghișeului Unic va aduce o sporire a eficienței în medie cu 26%, calculată pe baza costurile directe totale ale beneficiarilor și autorităților.

Citește publicația


logo cna

Studiul a fost elaborat la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului „Consolidarea funcției de prevenire și analiză a corupției a Centrului Național Anticorupție (CNA)” implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Print

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: